Influencer-marknadsföring

Seminarium

De senaste åren har det blivit allt vanligare med s.k. influencer-marknadsföring. Med detta avses marknadsföring i sociala medier som innebär att bloggare får ersättning, i form av pengar eller produkter, för att visa eller omtala vissa produkter eller varumärken på ett personligt sätt och därigenom påverka konsumenter.

Foto: iStock.

För konsumenter kan det många gånger vara oklart om budskapet är redaktionellt och personligt eller om det finns ett bakomliggande marknadsföringssyfte. Influencer-marknadsföring utgör således en ny form av kommunikation samt marknadsföringssätt. Fråga har därmed uppstått om denna typ av marknadsföring uppfyller grundläggande krav på reklamidentifiering och sändarangivelse i marknadsföringslagen och Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation.

Baserat på ICC:s regler har Reklamombudsmannen meddelat ett stort antal beslut där kraven på reklamidentifiering har prövats – med såväl fällande som friande utgång. Den 5 december kommer Patent- och Marknadsöverdomstolen att meddela vägledande dom i ett uppmärksammat mål (”Kissie-målet”) som omfattar såväl det ansvar som åvilar en enskild influencer som det ansvar som åvilar förmedlare av reklamtjänster, och samma kväll arrangeras detta intressanta seminarium.

Medverkande:

  • Ulrika Wennersten, universitetslektor i handelsrätt
  • Jon Bertilsson, universitetslektor i företagsekonomi
  • Gabriella Nilsson, docent i etnologi
  • Jonas Ledendal, postdoc i handelsrätt
  • Johan Axhamn, universitetslektor i handelsrätt

Seminariet efterföljs av en eftersits. 

Här kan du anmäla dig till seminariet och eftersitsen.


Serminariet är ett arrangemang inom ramen för Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet - ett samverkansforum med forskare från Ekonomihögskolan och Juridiska fakulteten.

5 december 2019
17:30–19:00

Lokal

EC2:169
Holger Crafoords Ekonomicentrum
Ole Römers väg 6
223 63 Lund

Anmälan

Anmälan är stängd.