INSTÄLLT: KEFU-seminarium: Skolans kvasimarknader - dess uppkomst och effekter

Seminarium

De senaste månaderna har olika kända krönikörer, debattörer, författare och ledare för ungdomsförbund riktat kritik mot den gällande ordningen inom samhällets välfärdsområden. De har efterlyst samhälleliga instanser som har mod att inte negligera den rådande ordningens dysfunktioner. Tidningsredaktörer har till och med ifrågasatt om välfärden egentligen är marknadsreglerad när den inte ens följer den klassiska ekonomins utmärkande drag. Trettio års experimenterande med kvasimarknader i olika varianter och inom olika områden har ännu inte lett till några påtagliga förändringar. Dagens seminarium kommer att behandla ett av dessa områden, nämligen skolans.

INSTÄLLT!

Välkommen till ännu ett intressant KEFU-seminarium! 
Målgrupp är politiker, skolledare, lärare och stabspersonal.

Program:

Skolans kvasimarknader (inklusive ekonomiska effekter)
Ek. dr. Sten-Bertil Olsson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Hur hamnade vi här och med vilka effekter?
Prof. Andreas Fejes, Linköpings universitet

Konkurrens och bortträngningseffekter - med perspektivet centralorten Lund
Fil. dr. Sofia Gruvberger Saal & prof. fysikalisk kemi Emma Sparr

Skolan och framtiden
Prof. Andreas Fejes, Linköpings universitet

Praktisk information och anmälan:
Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.
Seminariet är gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.
Anmäl dig här 

27 mars 2020
13:00–17:00

Lokal

EC3:211
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund