KEFU-seminarium: Intern styrning av vårdcentraler-en jämförelse mellan Malmö och Helsingfors

Seminarium

Välkommen till KEFU-seminariet:

Intern styrning av vårdcentraler-en jämförelse mellan Malmö och Helsingfors.

Föreläser gör: Anna Häger Glenngård, docent i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
 

Till anmälan

28 november 2019
14:00–16:30

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Kontakt

KEFU-ansvariga

kefu@kefu.se