Morning talks: Från offentlig till privat och tillbaka igen: Hur ska vi organisera äldrevården? Case: Lomma

Webbinarium

Coronapandemin har satt ljuset på en del inom svensk offentlig sektor som länge hamnat i skymundan, trots att det är något som kommer beröra de flesta av oss, i en eller annan form. Vi pratar om en åldrande befolkning och vilka utmaningar det innebär, inte minst för äldrevården:

Till livesändningen på Ekonomihögskolans kanal på Youtube

En åldrande befolkning sätter press på pensionssystem, men också på hälso- och omsorgstjänster. För att klara välfärden måste fler arbeta längre, men det är ändå oklart om framtida äldreomsorg kommer att räcka för att möta ökande efterfrågan. Hur ger vi dagens och framtidens äldre en god ålderdom? Vilka utmaningar finns i hur styrningen och organiseringen av äldrevården ser ut? Och om fler ska jobba längre samtidigt som äldre anhöriga behöver hjälp: hur påverkas det framtida arbetsutbudet av att alltfler måste balansera både arbete och omsorgsansvar bland de i äldre arbetsför ålder?

Vi tar vår utgångspunkt i Lomma kommuns organisering av äldrevården, där 15 år med äldreomsorg i privat regi, nyligen övergick till kommunal från den 1 mars i år. Möt kommunstyrelsen i Lommas ordförande – tillika organisationsforskaren – Robert Wenglén (M). Med oss i samtalet har vi också Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia som bland annat forskar om det obetalda omsorgsarbetets påverkan på arbetsutbud och hälsa samt Anna Häger Glenngård, docent i företagsekonomi, som forskar om styrning och organisering av sjukvården, med särskilt fokus på primärvården.

Anmäl dig här

Anmälan är frivillig. Om du anmäler dig så får du ett mejl med länk till sändningen när det börjar bli dags.

Snabbfakta

Var: Via öppet event på Youtube. Gå till livesändningen på Youtube
När: Måndag 7 juni klockan 09.00–10.00. Vi börjar samtalet 09.01.
Frågor: Mejla gärna till event@ehl.lu.se. Du kan också ställa frågor direkt på Youtube-eventet under livesändningen.
Kostnad: Gratis.

Lägg till eventet i din kalender i Outlook

Mer om de medverkande

Maria Stanfors är professor i ekonomisk historia och prorektor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hennes forskningsintressen omfattar ekonomisk demografi och ekonomisk historia. Hon studerar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, arbetsdelning i familjen samt bestämningsfaktorer till familjebildning liksom samband mellan position på arbetsmarknaden och familj. Hennes forskningsprojekt handlar bland annat om könsskillnader i arbetsmarknadsutfall förr och nu; kön och tidsanvändning; familjebildning och betydelsen av partnerval för hälso- och inkomstskillnader.

Läs mer om Maria Stanfors forskning i Lunds universitets forskningsportal

LU Futuras coronapodd, där Maria leder samtal om pandemiernas inverkan på samhället

Debattinlägg i Sydsvenskan apropå vårdpersonalens arbetsvillkor

Anna Häger Glenngård är universitetslektor och docent i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Kontexten för hennes forskning är hälso- och sjukvårdssystem. Forskningsfrågorna är ofta policyinriktade och rör olika former för organisation och styrning av vården, samt konsekvenser av dessa för vårdens olika aktörer. Hon har gjort flera kartläggningar och studier om regionernas styrning och ledning av vårdcentraler. Hennes avhandling från 2013 handlar om konsekvenser av införandet av vårdval i svensk primärvård för vårdens målsättningar, aktörer och ansvarsutkrävande. Anna har sedan 2017 deltagit i en utvärdering av hälso- och sjukvårdsavtalet mellan de skånska kommunerna och Region Skåne, som bland annat reglerar en teambaserad vårdform för äldre med komplexa behov. 

Läs mer om Anna Häger Glenngårds forskning i Lunds universitets forskningsportal

KEFU-podden, där Anna presenterar en ny studie där intern styrning av vårdcentraler i Finland och Sverige jämförs

Robert Wenglén är kommunstyrelsens ordförande i Lomma kommun sedan 2018. Han har representerat moderaterna i kommunfullmäktige i Lomma sedan 2010. Han är ekonomie doktor och tjänstledig från sin tjänst som universitetslektor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Många års forskning med fokus på ledarskap, lärande och professionalism fick en mycket praktisk innebörd när han och politikerna i Lomma ställdes inför det faktum att den privata entreprenaden av särskilda boenden inom äldreomsorgen i kommunen inte fungerade på ett bra sätt. Den borgerligt styrda kommunens val att ta tillbaka äldreomsorgen i offentlig regi väckte mycket uppmärksamhet.

Läs mer:

Debattinlägg i Sydsvenskan

Socialministern vill träffa Lommas kommunalråd (Sydsvenskan)

Fokus: Mycket tyder på att valfrihetsreformerna är ett misslyckande

ETC: Moderaten som inte tror på valfrihet i skolan

Dagens samhälle: Politiker ska inte abdikera från sitt ansvar

Bulletin: Moderaten som satte stopp för valfrihet

Lomma kommun om särskilda boenden från 1 mars

Med reservation för eventuella ändringar.

Morning talks

Morning talks är en av Ekonomihögskolans seminarieserier på webben. Ta del av de senaste spaningarna med kunniga ledare inom företag och offentlig sektor – och våra forskare. Du som tittar kan skicka in frågor på förhand eller ställa dem allt eftersom under samtalets gång.

Samtalsledare för de senaste avsnitten är Louise Larsson, kommunikatör på Ekonomihögskolan. Hon ser fram emot att – tillsammans med gästerna och dig som tittar – tänka och lära nytt under de olika avsnitten av Morning talks.

Samtalen sänds via Youtube och går att titta på i efterhand. Kostnadsfritt givetvis!

Här hittar du alla avsnitt av tidigare Morning talks

7 juni 2021
09:00–10:00

Lokal

This is an online meeting.

Kontakt

Louise Larsson

event@ehl.lu.se