Nationella Redovisnings-konferensen på Ekonomi-högskolan

DEN 8:E NATIONELLA REDOVISNINGSKONFERENSEN PÅ EKONOMIHÖGSKOLAN I LUND, 1-2 DECEMBER 2022

Välkomna till Nationella Redovisningskonferensen!

Konferenstema: Samtal om redovisning

Redovisning är ett språk, dess begrepp, modeller och praktik bidrar till att forma samtidens samtal. Genom att göra Samtal om redovisning till konferensens tema belyses, utifrån olika utgångspunkter, konstruktioner av dessa samtal. I samtal finns avsändare och mottagare som gör tolkningar, vilka i sin tur leder till beslut och handlingar som är konsekvenser av samtal.

Varmt välkomna till våra samtal!

Var och när

Den 8:e Nationella Redovisningskonferensen ges på Ekonomihögskolan i Lund, 1-2 december 2022 (lunch till lunch).

Konferenspris: 1 250 SEK. Priset inkluderar luncher och middag.

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och råd, vilket kan påverka förutsättningarna för konferensen.


Sponsorer

 

Praktisk information

Inforamtion om adresser, bussar mm.

Program och antagna papers

Här hittar du konferensprogrammet och de paper som är antagna till konferensen.

Registrering

Registrering via länken nedan. För att registreringen ska vara komplett krävs att både anmälan och inbetalning görs senast den 15 november.

Viktiga deadlines

  • 15 november
    Anmälan.
  • 15 november
    Betala in konferensavgiften.
  • 24 november
    Eventuell överlåtelse av konferensplats.