Nationella Redovisnings-konferensen på Ekonomi-högskolan

DEN 8:E NATIONELLA REDOVISNINGSKONFERENSEN PÅ EKONOMIHÖGSKOLAN I LUND, 1-2 DECEMBER 2022

Välkomna till Nationella Redovisningskonferensen!

Konferenstema: Samtal om redovisning

Redovisning är ett språk, dess begrepp, modeller och praktik bidrar till att forma samtidens samtal. Genom att göra Samtal om redovisning till konferensens tema belyses, utifrån olika utgångspunkter, konstruktioner av dessa samtal. I samtal finns avsändare och mottagare som gör tolkningar, vilka i sin tur leder till beslut och handlingar som är konsekvenser av samtal.

Varmt välkomna till våra samtal!

Var och när

Den 8:e Nationella Redovisningskonferensen ges på Ekonomihögskolan i Lund, 1-2 december 2022 (lunch till lunch).

Konferenspris: 1 250 SEK (Early bird 1 000 SEK). Priset inkluderar luncher och middag.

Preliminära programteman

 • Samtal om utveckling av redovisningsprofessionen
  Redovisningsprofessionens roll över tid, från dåtid till framtid med anledning av FAR:s hundraårsjubileum 2023.
 • Samtal om årsredovisning
  Årsredovisningens frivilliga delar och då framför allt ”VD har ordet” som läsupplevelse.
 • Samtal om digitalisering
  Digitaliseringen av redovisning med fokus på teknik som hjälpmedel eller stjälpmedel.
 • Samtal om hållbarhetsmått
  Hållbarhetsmått i finansanalyser med särskilt fokus på finansanalytikers syn på redovisning.
 • Samtal om undervisning
  Undervisning i redovisning med fokus på nya eller alternativa former för undervisning.
 • Samtal om att författa läroböcker
  Att författa läroböcker i redovisning med pedagogiska trösklar i fokus.
 • Samtal om revisionens utveckling och betydelse
  Revisionens utveckling och betydelse i samhället.

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och råd, vilket kan påverka förutsättningarna för konferensen.

Call for papers

Välkomna att skicka in extended abstracts senast den 30 augusti.

Registrering

Registrering via länken nedan. För att registreringen ska vara komplett krävs att både anmälan och inbetalning görs senast den 31 oktober.

Viktiga deadlines

 • 30 juni
  Early bird.
 • 30 augusti
  Extended abstract.
 • 20 oktober
  Fullständigt papper.
 • 31 oktober
  Anmälan.
 • 31 oktober
  Betala in konferensavgiften.
 • 24 november
  Eventuell överlåtelse av konferensplats.