lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

SHEA-konferensen 2018

Konferens

Välkommen till den 7:e nationella hälsoekonomiska konferensen. Konferensen arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) i samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

SHEA-konferensen arrangeras årligen och samlar akademi, offentlig sektor och näringsliv. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom området hälsoekonomi.

Datum

14–15 mars 2018

Plats

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Tycho Brahes väg 1, Lund. 

Besöksinformation och karta

Huvudtalare

Carol Propper

Carol Propper, professor i nationalekonomi vid Imperial College London.

Proppers forskning fokuserar på effekterna av incitament på hälso- och sjukvårdens kvalitet och produktivitet. Hennes studier rör bl.a. konkurrens på sjukhusmarknaden och dess konsekvenser för vården, kvalitetssignaler i äldrevårdsmarknaden men aspekter på socioekonomisk ojämlikhet i hälsa.

Martin Roland

Martin Roland, professor emeritus i hälso- och sjukvårdsforskning vid University of Cambridge.

Rolands forskningsintresse kretsar kring primärvårdsfrågor, utvecklingen av metoder för att mäta vårdkvalitet och utvärdera vårdinsatser. Han har publicerat ett flertal studier om styrning genom pay-for-performance och relationen till vårdkvalitet. Roland var praktiserande läkare i 35 år.

Skicka in ditt abstract

Välkommen att skicka in ditt abstract! Vi söker goda exempel på pågående eller avslutade arbeten - forskningsprojekt, studier eller andra aspekter som knyter an till hälsoekonomiska metoder och synsätt. Det kan röra sig om teoretiska arbeten, empiriska studier, praktiska tillämpningar av hälsoekonomiska metoder i vården och hälso- och sjukvårdspolicy.

Ditt abstract ska vara oss till handa senast fredag den 29 december 2017 och skickas till margareta.dackehag@nek.lu.se.

Indikera om muntlig presentation eller poster föredras samt om en eventuell muntlig presentation vid behov kan hållas på engelska.

Kontakt

Om du har frågor om konferensen så är du välkommen att vända dig till Linn Mattisson, li2610ma-s@student.lu.se.

 

 

OM HäNDELSEN

Tid: 14-15 mars 2018

Plats: Lokal meddelas senare