Vad är nyckelfrågorna för att Skåne ska kunna bli en ledande plats för miljö- och klimatteknikbolag?

Webbinarium

Vet vi hur Skånes styrkor inom miljö- och klimatteknik ser ut? Vilka forskargrupper finns på universiteten och vilka företag som arbetar inom området och hur kan vi bidra till att skapa fler nya företag?

Vad är nyckelfrågorna för att Skåne ska kunna bli en ledande plats för miljö- och klimatteknikbolag?

Välkommen till ett webbinarium där uppdraget till samtalspanelen är att flytta diskussionen från de enkla och kanske självklara svaren till ett mera framtidsinriktat och lösningsfokuserat samtal där den slutliga frågan till alla deltagarna blir – vad kan du och din organisation konkret bidra med för att göra Skåne till en ledande plats för miljö- och klimatteknologibolag.

Klicka här för att komma till Teams-mötet.

 

Panelen består av:

Johan Wessman - moderator VD och chefredaktör på Øresundsinstituttet
Lundaekonom med bakgrund som ekonomijournalist m.m. på Sydsvenska Dagbladet 1988 – 2008. Tilldelades bland annat år 2008 Stora Journalistpriset och Grävande Journalisters guldspadepris. Agerar nu VD och chefredaktör vid Øresundsinstituttet, och har varit där sen 2009. Är även ledamot i samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet 2021.

Karin Lintrup - Hållbarhetschef på Minc
Karin är hållbarhetschef på Minc, Malmös start-up hus. Hon stödjer företag för att öka deras lönsamhet och hållbarhet. Karin har erfarenhet som affärsutvecklare i stora bolag, innovations- konsult och av att bygga egna start-ups i både Sverige, Danmark och Schweiz.

Magnus Agerström, VD på Cleantech Scandinavia
Cleantech Scandinavia driver sedan 15 år tillbaka ett internationellt nätverk av investerare och industriaktörer med ett intresse för Nordisk cleantech. Cleantech Scandinavia förser dessa med investeringsmöjligheter, business intelligence och profilering på den Nordiska marknaden. Magnus är en entreprenör inom hållbar utveckling som utvecklat ett flertal framgångsrika verksamheter.

Catarina Paulson, Hållbarhetschef på Alfa Laval
Catarina Paulson är Vice President Sustainability på Alfa Laval. Hon har arbetat på företaget i sju år och har under denna tid initierat övergången till hållbarhet som affärsmöjlighet. Hon har analyserat företagets bidrag till FN:s hållbarhetsmål och lanserade företagets strategi mot 2030 inom hållbarhet. Catarina har arbetat med hållbarhetsrelaterade aspekter i företag som Volvo Cars, AkzoNobel och Tetra Pak. Utbildning i statsvetenskap från Swarthmore College i USA och är diplomerad i marknadsföring från London Polytechnic Institute.

Jonas Michanek, Center Manager på UNOPS S3i Innovation Center Sweden
Jonas Michanek är center manager för UNOPS S3i Innovation Center Sweden som arbetar för att accelerera investeringar i innovation för hållbarhet. Jonas är sedan tidigare entreprenör och författare. Han har bland annat startat organisationer såsom Idélaboratoriet och Social Entrepreneurship Forum, samt skrivit böcker såsom ”Idéagenten - en handbok i kreativa processer” och ”TODO – utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken”.

Jörgen Bodin, Investment Manager på Almi Invest GreenTech
Jörgen Bodin är investeringsansvarig på Almi Invest GreenTech där han investerar i unga bolag med stor potential att minska klimatpåverkan. Innan han kom till Almi Invest var Jörgen globalt ansvarig för Technology & Innovation på E.ON Climate & Renewables och innan dess var han bland annat ansvarig för bio- och fordonsgasverksamheten i Norden. Jörgen är civilingenjör i maskinteknik & affärsutveckling och har en magisterexamen i ekonomi.

Håkan Rosqvist, VD och Teknologie Dr. på Sustainable Business Hub
Håkan är VD på Sustainable Business Hub sedan 2018. Sustainable Business Hub är en regional klusterorganisation som verkar inom området Smarta Hållbara Städer med tyngdpunkt på hållbara system inom områdena energi, vatten, avfall samt bygg & anläggning. Håkan är teknologie doktor och lektor på deltid på Geologiska institutionen vid Lunds universitet. Tidigare har han bland annat verkat som innovationsledare på Tyréns AB, varit forskningschef på NSR AB och regionchef på Statens Geotekniska Institut.

Information om deltagarna som PDF. 

 


Om webbinarieserien – Agenda: Sustainability


I omställningen mot mer hållbara organisationer har hållbarhetsfrågor klättrat högt upp på agendorna i både offentlig och privat sektor. Denna omställning är på många sätt en utmaning som kräver nya tankesätt, affärsmodeller, innovationer och praxis. Att lyckas med omställningen är viktigt för att lösa klimatkrisen och minska sociala ojämlikheter.

Vi tror att det bästa sättet att nå de ambitiösa mål som uttrycks i t.ex. Agenda 2030, EU Green Deal och The Sustainable Finance Platform, är att gå samman, dela idéer och innovationer samt att starta nya kreativa samarbeten. Därför lanserar vi Agenda: Sustainability – en webbinarieserie där vi bjuder in aktörer från den privata och offentliga sfären att diskutera med intresseorganisationer, myndigheter och forskare hur man kan hitta effektiva sätt att lyckas med de hållbarhetsutmaningar vi har högt upp på våra agendor.

Agenda: Sustainability organiseras av Lund Institute for Sustainable Impact vid Ekonomihögskolan, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Lunds kommun och Region Skåne.

Läs mer om webbinarieserien här

 

 

16 februari 2022
13:00–14:30

Lokal

This is an online meeting.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Susanne Arvidsson

susanne.arvidsson@fek.lu.se