Anställningsintervju

Vad är intervjun till för?

Arbetsgivaren vill se om bilden man fått av dig genom din ansökan stämmer överens med verkligheten. Man vill bedöma om du motsvarar kraven på den tjänst som du har sökt och om du passar in i kulturen och arbetslaget på arbetsplatsen. Arbetsgivaren vill också bilda sig en uppfattning om din sociala kompetens, din självkännedom och din utvecklingspotential samt hur driven och initiativtagande du är.

Det är också vid intervjun som du får en presentation av företag, organisation och arbetsuppgifter. Det är information som du behöver för att bedöma om du är intresserad av att tacka ja till tjänsten. Det är alltså båda parterna som ska känna sig för om det känns rätt. På en intervju kan antalet personer du får träffa variera.

Hur lyckas du?

För att lyckas vid intervjun, krävs det att du förbereder dig väl. Ju bättre förberedd du är, desto säkrare och mer avspänd kommer du att känna dig. Men det är OK att vara nervös. En anställningsintervju är en speciell situation och det är även arbetsgivaren medveten om.

Ta reda på så mycket du kan om företaget. Glöm inte att läsa igenom både annonsen och din egen ansökan ytterligare en gång innan intervjun. Förbered gärna frågor om tjänsten, företaget och anställningsprocessen.

Tänk sedan igenom vad du kan bidra med. Vad är det du vill få fram om dig själv under intervjun? Tänk igenom dina styrkor och svagheter. Ge exempel på situationer som belyser dina färdigheter. Tänk också igenom vad du lärt av dina tidigare jobb eller andra engagemang. Fundera över vad som gör dig unik?

Öva på att presentera dig själv!

Övrigt som är bra att tänka på

  • Kom i tid! Ta reda på hur du tar dig dit och när du måste åka för att inte komma för sent.
  • Var dig själv! Du har inget att vinna på att låtsas vara någon annan än den du är.
  • Ta reda på vem eller vilka du ska träffa och vilka arbetsuppgifter de har.
  • Bär lämplig klädsel. Hel och ren är det viktigaste. Du bör känna dig bekväm men ändå lite extra fin.
  • Ha ögonkontakt med alla närvarande.
  • Var lyhörd för intervjuarens intresse och uppmärksamma om han eller hon vill ställa frågor eller göra ett inpass.
  • Anteckna efteråt - både det som gick bra och det som gick mindre bra.
  • Se till att ha med dig originalbetyg och intyg eller vidimerade kopior på relevanta betyg och intyg.
Senast uppdaterad: 2018-07-10