Tester vid rekrytering

Olika former av tester är vanligt förekommande i rekryteringsprocessen. Ofta handlar det om olika typer av personlighetstester som syftar till att få fram en personlighetsprofil. Testerna kan exempelvis vara inriktade på personliga intressen, motivation, värderingar, kreativitet, problemlösning, emotionell intelligens eller begåvning. De profiler som kommer fram ur testet kan exempelvis användas för att bedöma hur väl en person passar in i ett arbetslag eller för själva arbetsuppgifterna.

Testerna kan vara utformade som intervjuer, självskattning eller rollspel som utförs självständigt eller tillsammans med andra.

Orsaken till att tester görs är att arbetsgivare vill få ytterligare underlag vid nyanställningar. Arbetsgivare har inte råd att göra misstag. Det pratas mer och mer om lagarbete, social kompetens, förmåga till flexibilitet och ökat ansvar. Det handlar därför om att hitta rätt person vid en nyanställning.

Var inte rädd för att ställa frågor kring testet. Fråga gärna om syftet med testet och hur resultatet kommer att behandlas.

Senast uppdaterad: 2020-05-14