lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

För dig som är arbetsgivare

Möt framtiden i dagens studenter

Ekonomihögskolans Karriärcenter bygger broar mellan högskola och näringsliv och offentlig förvaltning. Karriärcenter är er effektiva kommunikationskanal till studenter, lärare och forskare vid Ekonomihögskolan. Genom Karriärcenter kan du komma i kontakt med nyutexaminerade akademiker från Ekonomihögskolan.

Vi på Karriärcenter strävar efter en samverkan som ger företag och organisationer möjlighet att ta del av Ekonomihögskolans akademiska kompetens och forskning. Ekonomihögskolan får samtidigt ta del av erfarenheter som finns i näringslivet och det omgivande samhället.

Karriärcenter erbjuder även skräddarsydda rekryteringslösningar för ditt företag. Genom Karriärcenter kan ni rekrytera personal och knyta värdefulla kontakter med Ekonomihögskolans studenter samt informera om karriärvägar inom ert företag/myndighet. Är ditt företag partner med Ekonomihögskolan via stiftelsen Partnerskap ingår den här servicen i samarbetsavtalet.

Välkommen att ta del av Karriärcenters tjänster och möt framtiden i dagens studenter!