Kontakt med studenter

Karriärcenters seminarier och workshops

Karriärcenter arrangerar regelbundet seminarier och workshops för våra studenter. Som representant för ditt företag eller organisation, är du välkommen att belysa olika ämnen som är relevanta för studenter som är på väg ut i arbetslivet.

Gästföreläsningar

Du är välkommen att vända dig till Karriärcenter när du vill berätta om hur ni arrangerar verksamheten på ert företag eller organisation. Vi hjälper också till med att förmedla kontakter med våra lärare och forskare på Ekonomihögskolan. På så vis kan vi knyta in ditt föredrag så att det blir ett naturligt inslag i övriga delar av undervisningen.

Tveka inte att kontakta oss, om du vill veta mer om våra arrangemang.

Senast uppdaterad: 2019-01-16