Uppsatser och examensarbeten

Behöver ditt företag utreda eller analysera något eller vill ni ha nya infallsvinklar på ett visst problem? Kontakta Karriärcenter så hjälper vi er att komma i kontakt med studenter som ska genomföra sina examensarbeten eller skriva uppsats inom olika intressanta områden.

Har ni förslag på ämnen eller problemområden från er verksamhet som ni tror skulle passa en student på Ekonomihögskolan, kontakta oss så förmedlar vi ert förslag till våra studenter. 

Vid Ekonomihögskolan skriver studenter uppsatser inom alla våra ämnesområden: företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, handelsrätt, ekonomisk historia och informatik.

Ett uppsatsförslag bör innehålla bakgrund, syfte, frågeställning samt kontaktperson på ditt företag eller myndighet.

Kontakta Karriärcenter om du vill veta mer om dessa möjligheter.

Anna Månsson
Koordinator

anna.mansson@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 32 04
Rum: Karriärcenter EC1

Anna Månsson
Senast uppdaterad: 2019-01-16