Kurser och seminarier

Varje år erbjuder vi sju till åtta kurser för anställda inom kommuner och regioner. Kurserna är öppna för alla och bland de som deltagit i utbildningarna finns bland annat ekonomer, verksamhetsansvariga, personalansvariga och politiker.

Vi bedriver också en kontinuerlig seminarieverksamhet där vi lyfter olika kommunalekonomiska ämnen och stimulerar till en levande dialog mellan teori och praktik. Seminarierna är öppna för alla, men för representanter från Skånes kommuner och Region Skåne är de dessutom avgiftsfria. Seminarier arrangeras åtta till tio gånger per år.