Seminarier

Lärdomar av hantering av corona i kommuner och regioner

Webbinarium

Arrangör: Kommunforskning i Västsverige (KFi)

Ingår i webbinarieserie gemensamt arrangerad av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), KEFU, Kommunforskning i Västsverige (KFi) och Kommuninvest.

Tid: Onsdagen den 18 maj 2022

Medverkande: Björn Brorström, professor emeritus, styrelseordförande för Högskolan Kristianstad och Gustaf Kastberg Weichselberger, professor vid förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet

Läs mer

Kommunalt handlingsutrymme i digitaliserad socialtjänst: Fallet automatiserat beslutsfattande

KEFU-seminarium

 

Detta KEFU-seminarium handlar om hur automatiserat beslutsfattande påverkar kommunala aktörers handlingsutrymme, med avstamp i exemplet socialtjänst och socialt arbete. Seminariet ingår i KEFU:s seminarieserie ”den kommunala demokratin i förändring”.  

Tid: Måndagen den 23 maj  14-16

Plats : Stora Algatans hörsal, Stora Algatan 4, Lund

Medverkande: Lupita Svensson (Fil. Dr) är forskare i social arbete vid Lunds universitet och har sedan 2015 forskat om socialtjänst och digitalisering i flera forskningsprojekt, ofta i nära samarbete med fältet.

 

 

Senast uppdaterad: 2022-05-16