Filmade seminarier

Inkomster och polarisering på Skånes landsbygd 
och i invandrartäta områden

KEFU-seminarium

Medverkande: Martin Nordin, docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Tid: Fredagen den 28 januari 14.00 – 16.00

Se seminariet på YouTube

New public management – en döende svan eller…

KEFU-seminarium

Medverkande: Tom S. Karlsson, filosofie doktor i företagsekonomi och docent i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. I sin forskning har han bland annat studerat styrning och management över tid i statsförvaltningen.

Torsdagen den 10 februari 2022 klockan 14.00 – 16.00

Se seminariet på YouTube

Powerpoint-presentation

 

Vilka effekter ger obligatorisk förskoleklass?

KEFU-seminarium

Medverkande: Therese Nilsson, professor, KEFU och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Therese Nilsson har bland annat studerat hur antalet timmar i förskoleklass påverkar elevers skolresultat och vilka effekter förskoleklassen har på fördelningen av skolresultat inom en kommun jämfört med andra grupper.

Se seminariet på YouTube

Senast uppdaterad: 2022-05-16