Vinnande bidrag 2014-2015

För 30:e gången delade Rådet för kommunal ekonomisk forskning och utbildning (KEFU) ut ett pris för uppsatser inom kommunal ekonomi på totalt 20 000 kronor. Första priset på 20 000 kr för läsåret 2014/2015 gick till uppsatsen: "Konsekvenser av komponentavskrivningar inom kommunal redovisning - En fallstudie av Malmö stad och dess internprissättning", författad av Gustaf Arlid och Hanna Tengeborg vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Juryn har bestått av: 
 
Monica Holmqvist, förbundsdirektör, Kommunförbundet Skåne (ordf KEFU)
Per Magnus Andersson, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen
Tomas Bergström, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen 
Annika Lagerlöw Ahola, Enhetschef, Region Skåne
Frida Lindkvist, Stabschef, Region Skåne
Harald Lindström, direktör för ägarfrågor och strategiska investeringar, Region Skåne
Pia Lindvall-Bengtsson, kommundirektör, Osby kommun
Carl-Hampus Lyttkens, professor, Nationalekonomiska institutionen
Lars-Åke Rudin, Ekonomidirektör, Region Skåne
Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, Burlövs kommun 
Jan-Åke Troedsson, ekonomidirektör, Malmö stad