Kontakt


Robert Wenglén

Robert Wenglén

Universitetslektor (tjänstledig), Företagsekonomiska institutionen

Senast uppdaterad: 2021-12-16