Kontakt

Företagsekonomiska institutionen


Niclas Andrén

Prefekt

niclas.andren@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 46 66


Johan Anselmsson

Biträdande prefekt

johan.anselmsson@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 13


Sanne Frandsen

Biträdande prefekt

sanne.frandsen@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 57


Anna Glenngård

Biträdande prefekt

anna.glenngard@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 01


Caroline Hellström

Studierektor för grundutbildningen

caroline.hellstrom@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 18, +46 46 222 43 03


Matts Kärreman

Stf prefekt, biträdande prefekt

matts.karreman@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 01 91


Craig Mitchell

Biträdande prefekt

craig.mitchell@fek.lu.se
Telefon: +46 22 268 22


Jens Rennstam

Studierektor för forskarutbildningen

jens.rennstam@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 43 49


Mårten Sommelius

Avdelningschef

marten.sommelius@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 31


Övriga roller

Inköpsansvarig: Tomas Sjö

Katalogadministratör: Lena Scherman

Registrator: Lena Scherman

Skyddsombud: Alexander Paulsson

Adressuppgifter

Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress:
Tycho Brahes väg 1, Lund

Postadress:
Box 7080, 220 07 Lund

Internpost: hs 10

Telefon: +46 46 222 00 00

Mer information i Lunds universitets forskningsportal