Kontakt

Företagsekonomiska institutionen


Johan Anselmsson

Biträdande prefekt

johan.anselmsson@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 13


Caroline Hellström

Studierektor för grundutbildningen

caroline.hellstrom@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 18, +46 46 222 43 03


Merle Jacob

Studierektor för forskarutbildningen

merle.jacob@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 42 24


Matts Kärreman

Biträdande prefekt

matts.karreman@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 01 91


Charlotta Levay

Prefekt

charlotta.levay@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 98 51


Niklas Sandell

Biträdande prefekt

niklas.sandell@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 37


Övriga roller

Inköpsansvarig: Lena Scherman

Katalogadministratör: Lena Scherman

Registrator: Lena Scherman, Marie Skougaard

Skyddsombud: Charlina Lunvald, Alexander Paulsson

Adressuppgifter

Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress:
Tycho Brahes väg 1, Lund

Postadress:
Box 7080, 220 07 Lund

Internpost: hs 10

Telefon: +46 46 222 00 00

Mer information i Lunds universitets forskningsportal

Senast uppdaterad: 2021-08-26