Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Martin Andersson. Foto.

Martin Andersson

Universitetslektor

Porträtt av Martin Andersson. Foto.

Hållbarhetsmyten - Varför ekonomisk tillväxt inte är problemet

Författare

  • Martin Andersson
  • Christer Gunnarsson

Summary, in Swedish

Hållbar utveckling har kommit att bli ett av de mest använda begreppen i vår tid. Att minska den globala fattigdomen och uppnå de globala utvecklingsmålen borde vara centralt i en diskussion om hållbar utveckling. Ekonomisk tillväxt som lyfter människor ur fattigdom är inte bara ekonomiskt och socialt hållbart utan även avgörande för långsiktig miljömässig förbättring. Under senare tid har emellertid ideologiskt präglade hållbarhetsargument framförts enligt vilka den utvecklingsväg som mänskligheten idag följer och har följt under snart två hundra år, och som har ekonomisk tillväxt som grundläggande kraft, är ohållbar eftersom den leder till ekologisk katastrof. Ett avståndstagande från ekonomisk utveckling och social omvandling kombineras med föråldrade idéer om att ekologiskt jordbruk, närproduktion, lägre konsumtion och minskad öppenhet gentemot omvärlden är vägen mot en mer hållbar värld. Detta synsätt har fått fäste vid västerländska universitet, den präglar undervisningen om hållbar utveckling och den har starkt genomslag i den offentliga debatten i den rika världen. Inte sällan faller politiker, som i andra sammanhang betonar behovet av innovationer för att främja ekonomisk tillväxt och företagande, in i denna utvecklingsförnekande retorik. I praktiken innebär detta att hinder sätts upp för de fattigaste ländernas utveckling vilket riskerar att hämma möjligheterna till såväl välståndsökning som miljöförbättringar.

I Hållbarhetsmyten visar författarna hur ett utvecklingsfientligt perspektiv på hållbarhet har kommit att få allt större inflytande i såväl den akademiska som utvecklingspolitiska diskussionen. På grund av sin ekologistiska insnävning hindrar detta en förståelse av hur mänsklighetens stora ödesfråga ska kunna lösas, hur underutvecklingen i världen ska kunna utrotas eller åtminstone avsevärt minskas inom överskådlig tid. Författarna analyserar de idéhistoriska rötterna till detta tänkande, vilka uttryck det tar i samhällsdebatten och vilka konsekvenser det får för möjligheterna att uppnå de globala utvecklingsmålen.

Avdelning/ar

  • Ekonomisk-historiska institutionen

Publiceringsår

2011

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

SNS Förlag

Ämne

  • Economic History

Nyckelord

  • ekonomisk tillväxt
  • hållbar utveckling
  • utveckling

Aktiv

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-86203-64-1