lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Ekonomihögskolans partnerprogram

Ett samarbete som gör nytta

Ekonomihögskolans partnerprogram är genvägen till framtidens arbetskraft och relevant kunskap som skapar direkt värde för ditt företag i synnerhet och samhället i allmänhet. Vi finns till för dig som tror på att färre hinder och fler möjligheter till kunskapsdelning ger de rätta nyckelaktörerna de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Som partner till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet får du verktygen att stärka ditt arbetsgivarvarumärke hos en ny generation ekonomer och systemvetare. Du får också tillgång till ett unikt nätverk och möjligheten att få svar från forskningsfronten på dina frågor och problemställningar.

Ekonomihögskolans partnerföretag omfattar organisationer från både privat och offentlig sektor. Partnerskapet är till för dig som vill stärka banden mellan näringsliv och akademi och skapa samhällsnytta samtidigt som du drar nytta av universitetets unika styrkor och nätverk.

Varför bli partner?

Här är några skäl till varför organisationer som exempelvis Nordea, Trelleborg, Malmö Stad, Tetra Pak, Probi och PwC har valt att gå in som partnerföretag till Ekonomihögskolan:

  • Ökad synlighet och interaktion med nästa generation ekonomer och systemvetare stärker arbetsgivarvarumärket
  • Unik studentdatabas och personlig rekryteringsservice ger tryggare och mer träffsäker rekrytering
  • Seminarium med affärsprofiler och forskare ger kompetensutveckling
  • Annonser och samarbeten synliggör företagets CSR-arbete och ansvarstagande
  • Samarbetsformer där man lär känna studenterna, t.ex. som mentor eller gästföreläsare, ger ökad kunskap om behov och prioriteringar hos framtidens medarbetare
  • Ta vara på den energi och de nya idéer som en ung student kan tillföra arbetsplatsen med ett Internship