lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

vad tycker företagen?

Deloitte är ett av de 15 företag som hitintills porträtterats på vår hemsida och svarat på hur det är att vara partner till Ekonomihögskolan.

Kontakt

Cecilia Arkestad
Chef

cecilia.arkestad@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 09 51
Rum: EC2:249

Cecilia Arkestad