lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Arla Foods

Ekonomihögskolans perspektiv utmanar våra tankebanor.

 

På Arla Foods träffade vi Ola Arvidsson, Executive Vice President, HR & Corporate Affairs. Foto: Anna Löthman


Om Arla Foods

Arla Foods är ett europeiskt mejerikooperativ, som ägs av 11 922 mjölkbönder i sju europeiska länder dvs Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Det nuvarande företaget bildades i april 2000 genom sammanslagning av svenska Arla och danska MD Foods amba. Företaget har växt ytterligare och Arla Foods är bland annat världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.
 

Om att vara partner till Ekonomihögskolan

— Jag ser många dimensioner här, säger Ola Arvidsson. Samarbete mellan akademi och näringsliv har vi generellt för lite av och vi inom näringslivet borde samarbeta mer med universiteten. Vi har valt Ekonomihögskolan för att det finns duktiga studenter, lärare och forskare och en bred kompetens där. Skolan har riktigt bra utbildningar och dessutom ett stort nätverk som vi som partner kan dra nytta av.

Arla Foods som jobbar med konsumentvaror bör ha en djup och god relation med konsumenterna. Detta kan endast möjliggöras genom att vara öppen och inkluderande, öppen för all ny kunskap, menar Ola.

— Ekonomihögskolan och universitetet i Lund har ett perspektiv på världen som utmanar våra tankebanor. Det handlar om ett långsiktigt arbete och samarbete för att kunna ta till sig detta. 

Ola berättar om samarbetsidéer som handlar om ökad studentkontakt, djupare förståelse för Ekonomihögskolans forskning och gemensamma projekt.

— Jag ser stora möjligheter för spännande samarbete, säger Ola. Tillsammans med Ekonomihögskolan och andra partnerföretag kan vi hitta perspektiv som är intressanta i en värdekedja som vi delar.  

Arla Foods deltar gärna i Ekonomihögskolans aktiviteter och tycker att nyhetsbreven som skickas till alla partnerföretag som berättar om senaste nytt vid fakulteten är viktiga. Intressant forskning för Arla just nu är digitalisering som bland andra forskarna inom informatik vid Ekonomihögskolan fördjupar sig i. Ola beskriver tankar kring digitalisering som kan hjälpa Arlas bönder att benchmarka, den ökande e-handeln och sociala medier som koncernen jobbar allt mer med.

— I framtiden ser jag gärna att en doktorand vid Ekonomihögskolan tittar närmare på Arla Foods ur en ekonomisk synvinkel och vi plockar gärna in fler studenter från fakulteten. Det finns en kärnkompetens som i kombination med det breda nätverket inom näringslivet gynnar studenterna. Utbildningen blir relevant och intressant då näringslivet ligger så nära till hands.