lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Axis Communications

Bas för rekrytering och kunskapsutbyte.

 

På Axis Communications i Lund träffade vi Ray Mauritsson, VD. Foto: Anna Löthman

 

Om Axis Communications

Axis Communications som är ett svenskt börsnoterat företag var ursprungligen ett IT-företag som sålde utskriftsservrar. Axis Communications, som uppfann världens första nätverkskamera 1996, producerar numera nätverkskameror för fysisk säkerhet och videoövervakning. Företaget verkar inom olika marknader som transport, infrastruktur, handel, bankväsende, utbildning, stat och kommun samt industri. Axis Communications har sitt huvudkontor i Lund men är ett globalt företag med 90 000 partner i 179 länder.  
 

Om att vara partner till Ekonomihögskolan

Att vara partner till Ekonomihögskolan är en självklarhet för Axis Communications som ser skolan som en utmärkt rekryteringsbas, en god möjlighet till kunskapsutbyte och forskningsprojekt.

— Jag har själv studerat vid Ekonomihögskolan, berättar Ray Mauritsson som bland annat har en Executive MBA-examen från EFL/Ekonomihögskolan. För många år sedan var vi med och startade ett doktorandprojekt kallat LUSAX som fortfarande är aktivt som ett multidisciplinärt projekt. Vi samarbetade i detta projekt med forskare vid Ekonomihögskolan och två andra stora företag, ASSA ABLOY och Niscayah (fd Securitas Systems och numera del av Stanley Security). 

Trots att varumärket Axis Communications är starkt sedan länge menar Ray att samarbetet med Ekonomihögskolan har stärkt det ytterligare.

— Samarbetet inom LUSAX ledde till nya varumärkesperspektiv. Vi har exempelvis använt resultat som forskats fram i LUSAX-projektet i vår kommunikation till våra partners. Vårt budskap får bättre trovärdighet och håller bättre då vi kommunicerar vårt samarbete med Ekonomihögskolan.  

Och hur ser det övriga samarbetet ut? Ray berättar att Axis Communications haft utbyte med Ekonomihögskolan i form av gästföreläsningar och att han deltagit i partnerskapskonferenser. Det är positivt att forskare kommer till Axis Communications och föreläser som kompetensutveckling för de anställda.   

— Evenemangen håller liv i etablerade relationer, menar Ray.

Ökad studentkontakt är något som Ray hoppas på och menar att större kunskap om vad Axis Communications är och gör kan få fler studenter att exempelvis vilja samarbeta med dem för examensarbeten. 

— Som partnerföretag till Ekonomihögskolan når vi studenterna på ett sätt som vi aldrig hade gjort annars, nu har vi en naturlig igång till kompetenta studenter som i framtiden kan bli våra anställda.