lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

DNB

Fördelar med att synas på Ekonomihögskolan.

 

På DNB träffade vi Fredrik Åberg, General Manager och ansvarig för södra Sverige och Danmark med kontor i Malmö och Köpenhamn. Foto: Anna Löthman

Om DNB

DNB Sverige har bedrivit bankverksamhet sedan 1995 och erbjuder idag anpassade finansieringslösningar till medelstora och stora företag. För privatkunder erbjuder DNB via samarbetspartners, kreditkort, billån och ett brett fondutbud. Företaget är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring, har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och har cirka 400 anställda.

DNB Sverige ingår i DNB-koncernen som är Norges största finanskoncern som även har en bred internationell närvaro. Koncernen är en av världens ledande shippingbanker och en betydande aktör inom energisektorn. 

Om att vara partner till Ekonomihögskolan

— Då jag gästföreläste på Ekonomihögskolan på ett masterprogram ville studenterna höra om mitt arbete i praktiken. Det var också vad programchefen gärna såg att jag lade fokus på, berättar Fredrik. Det säger en hel del om hur jag ser på partnerskapet med Ekonomihögskolan, mötet mellan näringslivet och arbetet där och akademin där forskning och studier äger rum.   

För DNB är samarbetet med Ekonomihögskolan viktigt på flera sätt. Det finns ett stort intresse av att vara aktiv i det omgivande samhället och den inblick i universitetsvärlden som partnerskapet ger är mycket positivt för DNB.

— Det ger oss fördelar att synas på Ekonomihögskolan, både på de digitala skärmarna och på webben. Vi visar att DNB är engagerade. 

DNB Sverige växer fortsatt kraftigt, inte minst inom Markets och IBD, och behovet av att rekrytera nyexaminerade studenter är större än någonsin. Därför ökar nu DNB sitt fokus på studenter och högskolor runt om i landet och där är samarbetet med Ekonomihögskolan en viktig del, inte minst via praktik eller så kallade internships.

— Missa inte de internships som nu finns att söka via www.dnb.se, tipsar Fredrik.

Eftersom samhällsfrågor är så viktiga för DNB och då de vill bredda sin position i Sverige är studentvärlden ett betydelsefullt område. Fredrik menar vidare att Ekonomihögskolan är en utmärkt plats för att inhämta uppdaterad, modern kunskap och han har själv gått på föreläsningar som partnerföretagen bjudits in till. Exempelvis hållbarhet, som Ekonomihögskolan bedriver forskning på sedan länge, är något som intresserar DNB som är stora inom energi. 

— Vi vill gärna öka samarbetet med Ekonomihögskolan och vi är mycket intresserade av den kunskap som finns inom ämnen såsom corporate social repsonsiblity och digitalisering. Vi ser också Ekonomihögskolan som en fantastisk resurs i vår ambition att rekrytera de bästa ekonomerna till våra lokala kontor.