lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

EY

Partnerskapet synliggör EY på universitetet

 

På EY i Lund träffade vi Henrik Rosengren, Auktoriserad revisor / Kontorschef Lund. Foto: Anna Löthman

Om EY

EY är globalt ledande inom försäkrings-, skatte-, transaktions- och rådgivningstjänster. De insikter och kvalitetstjänster de levererar hjälper till att bygga förtroende för kapitalmarknaderna och i ekonomier världen över. Koncernen grundades 1989 och huvudkontoret ligger i London.

Bara i Norden finns EY på många platser och har drygt 6 800 medarbetare i fem länder. Totalt har EY runt 250 000 medarbetare i 150 länder världen över. EY har en global ledning som fastställer den strategi som hela organisationen ska följa så trots storleken på företaget hålls koncernen samman av liknande arbetsmetoder. Organisationen är indelad i fyra geografiska areor: Americas, Asia-Pacific, EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) och Japan. Dessa fyra delar är i sin tur indelade i 28 regioner. 

Ser vi bara till Sverige, så är EY ett av de största revisionsföretagen med 54 kontor över hela landet. Den starka lokala förankringen skapar närhet till kunderna och kännedom om regionens näringsliv. Det är viktiga faktorer för att kunna leverera tjänster med hög kvalitet och ger stort värde för EY:s kunder.

Om att vara partner till Ekonomihögskolan

Henrik Rosengren är själv alumn från Ekonomihögskolan och har läst både företagsekonomi, nationalekonomi och handelsrätt där. Hur ser han på partnerskapet med Ekonomihögskolan?

— För oss har partnerskapet med Ekonomihögskolan ett väldigt stort värde, säger Henrik. Vi får en möjlighet att synas på Ekonomihögskolan och Lunds universitet, både i samband med karriärmässor och dylikt men även kontinuerligt genom vår logga och annan information på webben och inom utbildningarna. En viktig del av vår rekryteringsbas utgörs av nyutexaminerade studenter från Ekonomihögskolan. Vi har även direkt rekryterat studenter i samband med Lundaekonomernas karriärmässa Corporate Challenge.

— Vi har två praktikanter från Ekonomihögskolan just nu, berättar Henrik. En på kontoret här i Lund och en på kontoret i Malmö och det har visat sig vara väldigt positivt! Det är intressant att ha studenter här, vi får empiriska frågor och vi kan diskutera uppsatsämnen. Vi kan ge studenterna råd och vi skapar många olika kontaktytor. De personliga mötena med studenterna är viktiga för oss för ju mer vi lär känna våra eventuella framtida medarbetare desto bättre blir rekryterings-processerna.  

För det redan så välkända och starka varumärket EY är samarbetet med Ekonomihögskolan trots allt gynnsamt ur varumärkesaspekt. Partner-skapet ger bra signaler och hjälper till att hålla varumärket starkt. På det sättet blir det en del i varumärkesbyggandet.

— Det visar att vi tänker nytt, är på väg framåt. Jag skulle vilja säga att är ett företag med i partnerskapet så är det ett nytänkande företag som vill vara med och påverka utbildning, framtida arbetskraft och forskning, menar Henrik.

EY ser Ekonomihögskolan som en bra marknadsföringskanal som de gärna vill utnyttja. Att gästföreläsa på skolan gör de gärna i framtiden och en ständig ambition är att delta i fler möten och aktiviteter.

— Vi vill gärna bidra, vi skulle exempelvis kunna vara med och utveckla fler praktiska delar av utbildningen, säger Henrik. Praktikanterna har fått mig att fundera på vilka ämnen vi egentligen ska fokusera på. Universitetet kan inte täcka upp allt, är utbildningen klar har studenterna nått långt och det som ytterligare behövs för att bli en bra revisor till exempel kan komma ute på företagen.