lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Handelsbanken

En akademisk motor som gagnar vår verksamhet

 

På Handelsbanken träffade vi Göran Stille, Chef för Handelsbankens regionbank i sydöstra Sverige. Foto: Anna Löthman  

Om Handelsbanken

Handelsbanken grundades 1871 och har i dag närmare 12 000 medarbetare samt verksamhet i fler än 20 länder. Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser Handelsbanken som sina hemmamarknader. Bankens organisation är decentraliserad och verksamheten utgår alltid ifrån kundens behov. Detta betyder att kontoret är banken och att kunden alltid står i centrum.  

Handelsbanken är en av de mest kostnadseffektiva börsnoterade fullsortiments-bankerna i Europa och har varje år under de senaste 45 åren haft högre lönsamhet och dessutom nöjdare kunder än andra jämförbara bankers genomsnitt.  

Om att vara partner till Ekonomihögskolan

Handelsbanken har varit partner till Ekonomihögskolan i över 10 år och har bland annat haft internships, följt studenter i flera år inom mentorsprogram, deltagit i arbetsmarknadsdagar och gett gästföreläsningar. 

— Vi är mycket nöjda med samarbetet med Ekonomihögskolan, säger Göran Stille. Vi ser skolan som en utmärkt rekryteringsbas, studenterna vi får som praktikanter via Ekonomihögskolans Karriärcenter är fantastiska. Det blir ett samarbete som alla vinner på eftersom vi kan låta rekryteringsbehovet styra våra internships. Vi betraktar Ekonomihögskolan och Lunds universitet som en akademisk motor som gagnar vår verksamhet.   

Det är inte bara ekonomer som Handelsbanken är intresserad av utan även studenter som läser systemvetenskap vid Ekonomihögskolan vars kompetens behövs på bankens IT-avdelningar. I Skåne finns Handelsbankens IT-avdelning som stöttar kontoren i hela Sverige och att ha kontakter med presumtiva medarbetare på nära håll är utmärkt, menar Göran.      

Hur ser då Göran på det anrika och starka varumärket Handelsbanken och möjligheterna till att ytterligare stärka det med hjälp av partnerskapet och Ekonomihögskolan?

— Att vara en aktiv del av samhället stärker banken och då är ju samarbetet med partnerskapet en sådan del, säger Göran. Det vi kan arbeta fram i det samarbetet utgör en mångfacetterad kontaktyta. Vi ser fram emot fortsatt och breddat samarbete då vi ännu mer utnyttjar den kompetens som finns på Ekonomihögskolan till exempel i form av den senaste forskningen kring för oss relevanta ämnen som hållbarhet, innovation, ledarskap och digitalisering.