lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Mannheimer Swartling

 

Ekonomihögskolans studenter är framtida klienter.

 

På Mannheimer Swartling träffade vi Johan Lekholm, Advokat och Partner, och Helena Sjöholm, Head of Marketing and Communications.
Foto: Anna Löthman

Om Mannheimer Swartling

Mannheimer Swartling bildades genom en fusion av Mannheimer & Zetterlöf och Carl Swartling Advokatbyrå 1990 och är Nordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Omkring 400 jurister, specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och branscher, jobbar på företaget och framstående svenska och internationella företag och organisationer är kunder.  

Mannheimer Swartlings grundläggande mål är att alltid överträffa klienternas förväntningar och ägnar därför stor omsorg åt att rekrytera, behålla och utveckla de mest passionerade juristtalangerna.  

Mannheimer Swartling verkar över hela världen och har totalt 8 kontor i Ryssland, Kina, USA, Bryssel och Sverige. I Sverige finns kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Om att vara partner till Ekonomihögskolan

— Det är ett professionellt nätverk med intressanta företag. Vi som är partners till Ekonomihögskolan får tillgång till akademin och forskarvärlden och det blir ett spännande utbyte. Vi vill gärna synas i det akademiska sammanhanget och ser bara fördelar med den här typen av kunskapsöverföring. Vi får ta del av mängder med kunskap men vi kan även ge tillbaka i form av bland annat gäst-föreläsningar, säger Johan Lekholm.

Vid Ekonomihögskolan kan studier bedrivas i ekonomi med olika inriktningar, systemvetenskap, statistik och handelsrätt. Som advokatbyrå anställer Mannheimer Swartling framför allt jurister men de ser många fördelar med kompetens inom andra ämnesområden som exempelvis ekonomi.

— Vi som jobbar så mycket med företagsöverlåtelser, kapitalförvaltning, fonder och investeringar är givetvis intresserade av Ekonomihögskolans kompetens, menar Johan. Vi anställer ju även controllers och ekonomer, framtida yrken för skolans studenter.

— Överlag är det viktigt att jobba brett i regionen, för oss är det betydelsefullt att vara med i utvecklingen och skapa intressanta kontaktytor. Ekonomihögskolans studenter kan vara våra framtida anställda men framför allt kan de vara våra framtida kunder, medarbetare på våra klientföretag, säger Helena Sjöholm.

Både Helena och Johan menar att deras varumärkesbyggande vinner på partnerskapet med Ekonomihögskolan. Att vara med där det händer på det regionala planet och att samarbeta med en stark aktör inom högskolevärlden gynnar deras arbete med employer branding. 

Trots att Manneimer Swartling bara varit partner ett par år har de vid ett flertal tillfällen aktivt deltagit i Ekonomihögskolans verksamhet. Forskarfrukost på kontoret i Malmö, gästföreläsning för studenterna i Lund, inbjuden forskare som föreläste för byråns personal och så sent som under mars månad deltog Johan i Ekonomihögskolans företagsspel på magisterprogrammet i management.    

— Men vi vill gärna göra mer, menar Johan. Vi är exempelvis mycket intresserade av vad Ekonomihögskolans forskare kan bidra med till Mannheimer Swartlings' hållbarhetsarbete.