lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Nordea

Genom partnerskapet bidrar vi i samhället och tar ansvar.

 

På Nordea i Malmö träffade vi Malin Grönberg, Regionchef, Head of Personal Banking at Nordea och Katarina Duvemyr, Regionchef Business Banking Sydsverige. Foto: Anna Löthman

Om Nordea

Nordea är den största finanskoncernen i Norden och en av Europas största banker. Nordea är en fullservicebank och det tredje största företaget i Norden och bland de tio största finanskoncernerna i Europa, sett till marknadsvärde. 
Banken finns i 17 länder, och dess hemmamarknader är de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tillsammans utgör de världens tionde största ekonomi.

Nordea är en finansiellt stabil bank och en av få banker i Europa med kreditbetyget AA. Nordeaaktien handlas på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. 

Om att vara partner till Ekonomihögskolan

Malin Grönberg på Nordea uppskattar samarbetet med Ekonomihögskolan. Inte så förvånande kanske med tanke på att hon både är alumn från skolan och med i The Seniors Collegium som rådgivare åt Lundaekonomernas styrelse. Katarina Duvemyr som studerat ekonomi i Stockholm ser dock också fördelar med partnerskapet och säger spontant:

– Genom partnerskapet bidrar vi i samhället och tar ansvar. Det känns väldigt bra och är ett engagemang som känns helt naturligt för Nordea.

Nyckelord och begrepp som imagebyggande, värdefullt nätverk, professionellt utbyte och kopplingen mellan det akademiska och näringslivet kommer upp när Katarina och Malin beskriver nyttan med och värdet av att vara partner med Ekonomihögskolan. 

– Vi vill bygga upp en bra känsla för och ett gott rykte om Nordea hos studenterna, det stärker vårt employer branding-arbete, säger Malin. Vi har haft så lyckade internships, bland annat så jobbar vår senaste praktikant nu på Nordea. Det blir en win-win situation. Vi har många intressanta diskussioner med studenterna, de ställer så bra frågor och kommer med nya perspektiv, vi kan å andra sidan bidra med ledarskapserfarenhet och få dem att lyfta blicken!

Nu handlar samarbetet med Ekonomihögskolan inte bara om studenter. Katarina och Malin har varit på partnerskapskonferenser ("Bra gäster!" "Hög klass!") och menar att det nätverk som de har tillgång till är viktigt.

– Det betyder mycket med det professionella sammanhanget och kontakten mellan näringsliv och akademi, menar Katarina.

– Och det finns ett stort värde i att få representera sitt företag i ett sådant forum, att få detta utbytet och få veta vad relationen till Nordea är, alla tycker ju något om en bank, fortsätter Malin.

Nordeas varumärke är redan starkt men kan samarbetet med Ekonomihögskolan stärka det ytterligare? Ur varumärkesaspekt ser Malin och Katarina en stor potential i samarbetet och vill gärna utöka det. Idéer om forskningssamarbete, kompetensutveckling med hjälp av Ekonomihögskolans lärare och samverkan kring hållbarhet diskuteras. 

– Hållbarhetsarbete är givetvis något som Nordea prioriterar och vi vill gärna förtydliga vår strategi kring detta och visa på det samhällsansvar som vi tar. Det vore intressant att titta på detta tillsammans med Ekonomihögskolans hållbarhetsforskare och några av skolans studenter skulle kunna få inblick i Nordeas arbete kring sådana frågor då de skriver uppsats, säger Katarina.