lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

SEB

Ömsesidigt utbyte och hållbart samarbete.

 

På SEB i Malmö träffade vi Gabriella Hurtig Hedlund, Stf Regionchef SEB Region Syd. Foto: Anna Löthman

Om SEB

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern som funnits i 160 år. Genom att hjälpa såväl privatkunder som företag med finansiering, investeringar, säkra betalningar och kapitalförvaltning stödjer SEB ekonomisk utveckling, internationell handel och bidrar till finansiell trygghet. Med övertygelsen att människor med entreprenöriellt tänkande liksom innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld vill SEB hjälpa företagen att  lyckas. I Sverige och i de baltiska länderna jobbar SEB med finansiella tjänster och rådgivning och i Danmark, Finland, Norge och Tyskland är de inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner.

Om att vara partner till Ekonomihögskolan

För Gabriella Hurtig Hedlund betyder Ekonomihögskolan mycket. Med en magisterexamen i företagsekonomi från skolan och numera stolt alumn är hon väl bekant med vad fakulteten i Lund står för och kan erbjuda.

— Faktum är att jag fortfarande har nytta av den kunskap jag fick i redovisning!

Gabriella, som har jobbat 10 år på SEB, berättar om visioner, värderingar och det ansvar som är så viktigt för SEB.  

— Jag brinner för utbildning och tycker att samarbetet med Ekonomihögskolan går helt i led med SEB:s värderingar. Det är viktigt för oss att interagera i samhället då det gäller studenter och utbildning, entreprenörskap, innovation och ekonomisk forskning, säger Gabriella. Samarbetet är klockrent, vi tar ett samhällsansvar då vi samspelar med Ekonomihögskolans studenter och forskare. Internships, uppsatshandledning och gästföreläsningar är några exempel på samarbete mellan SEB och Ekonomihögskolan som vi gärna fortsätter med!

Då SEB tar emot studenter sker ett ömsesidigt utbyte. Studenterna får praktisk erfarenhet och kunskap men även SEB lär av studenterna som ger intressant input och ställer smarta, tankeväckande frågor. Studenterna från Lund är också en viktig del i personalpoolen, en stor tillgång i form av temporär bemanning då det är extra mycket att göra.

Men det är inte bara studenterna som kommer till bankkontoren utan SEB deltar gärna i Ekonomihögskolans aktiviteter som arbetsmarknadsdagar, hälsningsgille och seminarier. Ledarskap och hållbarhet är ett par av flera forskningsfält vid Ekonomihögskolan som är intressanta för SEB.

— Vi har haft studenter från Ekonomihögskolan som har skuggat chefer och ledare här och vi ser otroligt positivt på att kunna ta del av den senaste forskningen i exempelvis ledarskap. SEBs vision är att leverera service i världsklass till våra kunder. Att aktivt jobba med utveckling av ledarskap och medarbetarskap är en väldigt viktig del i att skapa en upplevelse i världsklass för kunderna, berättar Gabriella.

Hållbarhet, som flera forskare vid Ekonomihögskolan tittar närmare på, är något som ligger SEB varmt om hjärtat. Med viktiga hållbarhetsmål jobbar SEB ständigt med frågor kring hållbarhet i verksamheten och strävar efter att inkludera det som en naturlig del av allt de gör.