lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Sparbankstiftelsen Skåne

Vill bygga relationer.

 

På Sparbanksstiftelsen Skåne träffade vi Sanne Mårtensson, VD och Therese Wallin Ek, Corporate & Retail Sales, Swedbank. Foto: Anna Löthman

Om Sparbanksstiftelsen Skåne

Sparbanksstiftelsen Skåne är en stiftelse vars ändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Stiftelsen är aktieägare i Swedbank och avkastningen får stiftelsen    använda för att främja utvecklingen i Skåne genom ekonomiskt stöd till projekt inom områdena forskning, näringsliv, utbildning, kultur och idrott. Detta sker genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på Stiftelsens förmögenhet. Stiftelsen är verksam i Skåne och delar årligen ut 7,5 miljoner.

Om att vara partner till Ekonomihögskolan

— Vi vill bygga relationer, säger Sanne Mårtensson. Vi vill vara synliga för unga människor inte minst i den finansiella sektorn, plötsligt är dessa personer verksamma i en förening som kan söka pengar. Vårt arbete inom stiftelsen främjar ju även Swedbank och deras anställningar för vilka Ekonomihögskolans studenter är viktiga. Vi ser ett betydelsefullt kretslopp här. 

Therese Wallin Ek, som var en av de lyckliga som fick ett stipendium av Sparbanksstiftelsen Skåne under studietiden, jobbar nu på Swedbank och läste själv Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan. Therese tycker att utbildningen har hjälpt henne i karriären:

— Jag har haft stor nytta av kunskaperna jag fick på programmet och Honours track*, säger Therese. Jag valde de sammanhang jag rörde mig i med omsorg och skapade nätverk. Det hjälpte mig att tidigt få ett bra jobb. 

Sparbanksstiftelsen Skåne med sitt eget ägande i Swedbank ser positivt på ett långsiktigt ägande inom banksektorn och att banker utvecklas i samhället. Genom att exempelvis vara partner till Ekonomihögskolan och regelbundet ge bidrag till universitet och högskolor deltar stiftelsen i samhällsutvecklingen och stöttar bra utbildning. 

— Vi vill att talangerna som läser på Ekonomihögskolan ska fortsätta vara yrkesverksamma i Skåne och tycka att det är attraktivt att stanna i regionen. Genom våra olika verksamheter, och samarbetet med Ekonomihögskolan hoppas vi kunna bidra till detta, säger Sanne.

Långsiktigt arbete och goda resultat är också något som Sanne tänker på apropå samarbetet med Ekonomihögskolan:

— Hade vi inte både stärkts i vårt varumärkesbyggande och vetat att Ekonomihögskolan står för kvalitet hade vi inte gått in i partnerskapet. Det känns helt rätt för oss att stötta Ekonomihögskolan eftersom vi själva jobbar mycket med unga under utbildning. Bland annat sponsrar vi Ung ekonomi projektet "På väg" och sedan är ju högskolestipendier en viktig del av vår verksamhet.

Sparbanksstiftelsen Skåne ser möjligheter till framtida projekt och samarbete och Sanne har många idéer. Med stort intresse av barn och unga är stiftelsen exempelvis nyfikna på ungas insikt i privatekonomi, bland annat här ser Sanne fram emot att samarbeta med Ekonomihögskolans forskare.

 

*Honours track

Honours track är en extrakurs som ger högskolepoäng (10 hp per termin) och ges över två terminer, under termin 3 och 4 på Ekonomie kandidatprogrammet. Konceptet med Honours track är hämtad från universiteten i Oxford och Cambridge. Istället för klassisk lärosalsundervisning samtalar studenterna med en lärare som också är aktiv forskare och får vägledning i att söka ny kunskap i studenternas utvalda ämne samt analyserar och diskuterar problemställningar.

Läs mer om Honours track