lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Swedbank

Marknadsför Swedbank som en framtida arbetsgivare.

 

På Swedbank i Malmö träffade vi Peter Nordblad, regionchef. Foto: Anna Löthman

Om Swedbank

Swedbank är en modern bank som funnits i 200 år, med 7,3 miljoner privatkunder och 650 000 företags- och organisationskunder. Därmed är Swedbank Sveriges största bank utifrån antalet kunder och har en ledande ställning även i övriga hemmamarknader Estland, Lettland och Litauen.  

Kontoret i Malmö är ett av regionkontoren, vilket innebär att viktiga funktioner som HR, kreditanalys, ekonomi, jurister och specialister arbetar här och bistår övriga kontor i södra regionen.

Om att vara partner till Ekonomihögskolan

Peter Nordblad är mycket nöjd med att vara partnerföretag till Ekonomihögskolan, vilket Swedbank varit sedan partnerprogrammet bildades. 

— Många av oss på Swedbank har läst på Ekonomihögskolan vilket gör det extra trevligt att samarbeta. Vi har varit med och dömt i casetävlingar, vi tar emot studiebesök och praktikanter som gör så kallade internships på Swedbank. I samarbete med Sparbanksstiftelsen Skåne har det även delats ut stipendier under studietiden, säger Peter.

Employer branding är viktigt på Swedbank, det vill säga hur de anställda uppfattar sin arbetsgivare. Här kommer partnerskapet med Ekonomihögskolan in som en intressant del. Att synliggöra Swedbanks samarbete med fakulteten som utbildar ekonomer i Lund gynnar varumärket. 

— Vi har haft forskare från Ekonomihögskolan här som föreläst och inom vårt eget nätverk Young professionals för yngre medarbetare, har vi också haft experter från Lund som gett oss kompetensutveckling, berättar Peter. Gentemot ekonomstudenter marknadsför vi gärna Swedbank som en presumtiv och attraktiv arbetsgivare och för oss är en utbildning från Ekonomihögskolan en utmärkt merit, inte bara för roller i Södra Svergie utan även vid huvudkontoret i Stockholm och i övriga landet.

En annan positiv effekt av att vara partnerföretag är tillgången till det breda och stora nätverk med runt 50 företag som valt att ansluta sig till partnerskapet, menar Peter. Vid olika events som anordnas av Ekonomihögskolan kan partnerföretagen träffas och knyta kontakter.