lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Samarbeta med forskare på Ekonomihögskolan

Utveckla din verksamhet

Gå på djupet med hjälp av de senaste forskningsresultaten kring ett problem som din organisation vill lösa. När du ingår ett samarbete kring forskning med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet får du tillgång till kunskapen inom ett unikt nätverk av ledande professorer, forskare och lärare.

Att samarbeta med forskare på Ekonomihögskolan är ett effektivt, tryggt och enkelt sätt att få bättre beslutsunderlag och utveckla din verksamhet med erkända metoder och teorier från forskningsfronten. Många av våra professorer och forskare har själva varit aktiva inom näringslivet och har erfarenheter av affärs- och verksamhetsutveckling inom både privat och offentlig sektor.

Här är några av de områden där vi kan bidra med forskningsbaserad kunskap och erfarenheter:

  • Strategi och ledarskap
  • CSR och hållbar tillväxt
  • Kommunal ekonomi och styrning
  • Entreprenörskap och intraprenörskap
  • Finans och redovisning
  • Marknadsföring, varumärken och konsumtionstrender
  • Globaliseringseffekter
  • Jämlikhet och utvecklingsekonomi
  • Affärssystem
  • Innovation och organisatorisk förnyelse

Ett forskningssamarbete kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till dyra konsultfirmor samtidigt som det bidrar till att sprida kunskapen om den senaste forskningen inom organisationen. Gemensamt för alla forskningssamarbeten är att de utgår från dina behov och tar utgångspunkt i vetenskapligt erkända forskningsresultat, metoder och teorier.

Kontakt

Cecilia Arkestad
Chef

cecilia.arkestad@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 09 51
Rum: EC2:249