Det omvända mentorskapet - Ett personligt utbyte om inspiration, påverkan och energi

Publicerad: 2021-04-12

Hur tänker dagens unga som ska ge sig ut i arbetslivet kring hållbarhet? Vad är viktigt för framtida anställningar och möjligheter att påverka? Och hur fungerar det i praktiken att driva hållbarhetsfrågor inom ett företag? Vilka hinder finns det och hur gör man kloka avvägningar för att få till de mest hållbara lösningarna? Detta och mycket mer har deltagarna i den senaste omgången av det omvända mentorskapet diskuterat under förra terminen.

Anna Neuhauser, affärsområdeschef på Arkitema Architects och Lisa Dalklint, student, båda deltagare i det omvända mentorskapsprogrammet.

Vad har det omvända mentorskapet gett dig?

Lisa: Det omvända mentorskapet har gett mig mer förståelse för hur det är att arbeta med hållbarhetsfrågor och samhällsplanering. Som statsvetare har det varit väldigt intressant att lära mig mer om planering sett från en arkitekts håll. Såsom vilka avvägningar som görs när nya stadsdelar planeras och hur de sociala aspekterna av hållbarhet spelar in. Anna gav mig också viktig insikt i hur det är att ta på sig rollen att pusha för hållbarhetsfrågor, och att aldrig ge upp. Hon har genom sin karriär engagerat sig i just dessa frågor och arbetat för att sätta dem på agendan på många vis. Det inspirerade mig!

Anna: En intressant inblick i studenternas liv och funderingar på framtiden och hur man kan arbeta med hållbarhet på ett större plan. Det var lärorikt att under mötena föra diskussioner och förklara hur man själv bidrar till hållbarhetsarbetet i samhället och resonera om och komma till insikt om hur man skulle kunna påverka ännu mer.

Var det något som överraskade dig under mentorskapets gång? 

Lisa: Det är otroligt mycket som händer på området och det finns ett stort intresse och engagemang för hållbarhet. Trots det finns det fortfarande hinder. Det är mycket detaljer som jag kanske inte tänkt på tidigare men som jag genom mentorskapet fått upp ögonen för. Något jag inte tidigare reflekterat över är vilka stora avvägningar som görs i skiftet från äldre och mindre effektiva byggnader, till nya smarta lösningar. Till exempel vad som blir mest hållbart samt kostnadseffektivt, att riva eller bevara. Genom mentorskapet fick jag också kontakt med Joel Lopez som läser en magister i arkitektur med inriktning hållbar stadsdesign. Som studenter från olika akademiska bakgrunder hade vi olika ingångsvinklar och tillsammans diskuterade vi olika lösningar på aktuella hållbarhetsproblem inom stadsutveckling.

Anna: Jag imponerades av min mycket kunniga, lyhörda och ambitiösa omvända studentmentor. Det var givande att ta del av den kommande generationen som ska ge sig ut i arbetslivet och hur man ser på sin insats, vad som är viktiga parametrar för framtida anställningar avseende mål, vision och förutsättningar. Känns hoppfullt inför framtiden.

Skulle du rekommendera andra studenter eller  företag/organisationer att delta i det omvända mentorskapet och i så fall varför? 

Lisa: Jag rekommenderar till 100% det omvända mentorskapet för alla studenter intresserade av att få mer inblick i hur det är att arbeta med hållbarhetsfrågor. Genom mentorskapet har jag fått insikter i arbetslivet som hade varit svårt att få på andra håll. Det var ett personligt och lärorikt utbyte, och genom att få prata direkt med någon som arbetar med det jag är intresserad av har jag fått svar på många av mina frågor! 

Anna: Ja, verkligen. Det är alltid inspirerande att jobba med unga människor och kul att få ge tillbaka, att kunna vara till hjälp och stötta i frågeställningar när man ska kasta sig ut i arbetslivet. Jag önskar att jag själv haft möjligheten när jag var i den åldern och situationen. Dels för att lättare definiera hur arbetslivet fungerar, men också för att prova idéer och möjligheter utan att riskera något. Det får man mycket inspiration och energi av!

Kontakt

Här hittar du mer information om det omvända mentorskapet.

Är du intresserad av att delta i höst? Kontakta Martina Oxling för mer information: martina.oxling@ehl.lu.se

Deltagare

Lisa Dalklint
Student på Politices kandidatprogrammet med inriktning statsvetenskap och ingår i Sustainable Future Hub:s studentnätverk.
Besök Lisas LinkedIn-profil.
Läs mer om Politices kandidatprogrammet.
Läs mer om Sustainable Future Hub:s studentnätverk.

Anna Neuhauser 
Affärsområdeschef på Arkitema Architects
Besök Annas LinkedIn-profil.

Kort om Arkitema Architects
Arkitema grundades i Århus 1969 och är idag ett av Skandinaviens största arkitektföretag med 600 anställda och har varit en del av COWI sedan 2019.
Besök Arkitemas hemsida.