Dyrt att öka ekologisk jordbruksmark med att upphandla ekologiska livsmedel

Publicerad: 2021-06-01

Det finns en stark tilltro till att offentlig upphandling är en framgångsrik väg för att påverka samhället i rätt riktning – inte minst för att förbättra miljön genom så kallad grön offentlig upphandling. En ny studie från AgriFood Economcis Centre visar dock att offentlig upphandling av ekologiska livsmedel är ett dyrt sätt att öka den ekologiskt odlade jordbruksmarken i Sverige. Det främsta skälet är att endast en liten del av det merpris som den upphandlande kunden betalar för ekologiska livsmedel överförs till de ekologiska jordbrukarna i Sverige.

Foto: Unsplash/Phúc Long

– Bara 20 procent av merpriset för ekologiska livsmedel går till svenska lantbrukare, säger Christian Jörgensen, en av forskarna bakom studien och utredare vid AgriFood Economics Centre på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Han fortsätter:

– Vi uppskattar att offentlig upphandling och andra konsumenter år 2018 betalade ungefär fem miljarder kronor för att livsmedlen var ekologiska, men att bara cirka en miljard kom svenska ekologiska jordbrukare till godo.

Den svaga kopplingen mellan konsumtion och svensk ekologisk odling förklaras inte minst av att offentlig upphandling och andra konsumenter köper ekologiska livsmedel och inte svenska ekologiska jordbruksprodukter. Även om livsmedlen baseras på svenska jordbruksprodukter täcker de ekologiska livsmedlens högre pris inte bara de ekologiska jordbrukarnas merkostnader utan också kostnader för förädling och distribution.

Studien har också med hjälp av detaljerad försäljningsstatistik undersökt hur konsumtionen har påverkat den ekologiska jordbruksarealen.

– Offentlig upphandling har ökat den ekologiska jordbruksarealen, men att det har skett till en kostnad om minst 7 000 kronor per hektar, säger Christian Jörgensen.

Hur hög kostnaden blir beror till stor del på vilka ekologiska livsmedel som upphandlare väljer att köpa. Många livsmedel har inte någon eller bara en svag koppling till svensk jordbruksproduktion.

– Det är naturligtvis skillnad på att köpa ekologiska bananer eller ekologisk mjölk om upphandlaren vill påverka den svenska ekologiska jordbruksmarken, säger Christian Jörgensen.

Andelen importerade ekologiska livsmedel ökar och avkastningen i ekologisk odling har blivit högre.

– Det gör att inköpen av ekologiska livsmedel räknat per krona påverkar jordbruksarealen allt mindre. Även när konsumenter och offentlig upphandling köper svenska ekologiska livsmedel minskar effekten på jordbruksmarken eftersom den ökade efterfrågan i en allt större utsträckning mötts av större hektarskördar och i mindre utsträckning av en ökad ekologisk jordbruksareal, avslutar Christian Jörgensen.

Läs mer i rapporten på Agrifood.se
 

Kontakt

Christian Jörgensen
Utredare vid AgriFood Economics Centre

Telefon: 046-222 07 88
christian.jorgensen@agrifood.lu.se

Mer om Christian på agrifood.se

Om AgriFood

AgriFood Economics Centre är en brygga mellan forskarvärlden och den praktiska politiken. I en komplex och föränderlig värld ger centrat beslutsfattare stöd med vetenskapligt underbyggda och oberoende analyser av aktuella frågor. Grunden i verksamheten är policyrelevans, tillförlitlighet och objektivitet.

AgriFoods verksamhet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Regeringen har beslutat att de båda universiteten ska utföra analyser och utvärderingar som berör jordbruk, fiske, livsmedel och landsbygd. Verksamheten finansieras av ett särskilt anslag på tio miljoner kronor från Näringsdepartementet.

Agrifood.se