Ekonomifokus ekonomistipendium

Publicerad: 2020-06-09

Ekonomistipendium – 5.000 kr
Vi på ekonomifokus.se har som målsättning med detta ekonomistipendium att öka kunskapen inom ekonomi, lån och sparande i Sverige. Du som studerar inom ekonomi på högskola eller universitet är välkommen att ansöka.

Vem kan söka stipendiet?
För att kunna ansöka om vårt stipendium måste du uppfylla följande krav:

  • Du skriver en C- eller D-uppsats vid en högskola eller universitet i Sverige.
  • Uppsatsen skall beröra ett ämne inom ekonomi.
  • Uppsatsen skall skrivas eller har skrivits under år 2020.
  • Om du studerar utomlands via svensk högskola eller universitet

Ansökningar mottages fram till och med 31 december 2020.
Ekonomistipendiet betalas ut en gång per år under första kvartalet i det nya året.

Maila din uppsats till ekonomifokus@gmail.com.

Ansökan skall innehålla:

  • Personuppgifter
  • Lärosäte
  • Utbildning samt intyg som stärker dina studier
  • Kortfattad beskrivning av din uppsatsidé

Läs mer här: https://www.ekonomifokus.se/stipendium

Vinnaren kommer att utses, senast 4 veckor efter sista ansökningsdag, av en jury bestående av personal på Hojjo Sverige AB. Juryns beslut kan inte överklagas. Innan utbetalning av stipendiet kan ske måste vinnaren skicka in bevis på registrering på kurs vid nämnd högskola/universitet.