Ekonomihögskolan inrättar tre nya institut

Publicerad: 2021-02-10

Nu inrättar Ekonomihögskolan tre nya institut inom områden med stor samhällsrelevans. Ett institut kring ledning och styrning av offentliga angelägenheter (Institute for Public Affairs), ett kring innovation och företagande (Institute for Innovation Management), och ett tredje kring hållbarhet (Institute for Sustainability Impact).

För mer information, kontakta Ekonomihögskolans rektor, Mats Benner, mats.benner@ehl.lu.se, tel. 046-222 76 20.

Kontaktuppgifter

Mats Benner, rektor, professor
mats.benner@ehl.lu.se
Tel. 046-222 76 20

Institute for Public Affairs
Louise Bringselius, Docent
louise.bringselius@fek.lu.se
Tel. 046-222 02 51, 0708-33 00 30

Institute for Innovation Management
Thomas Kalling, professor
thomas.kalling@fek.lu.se
Tel. 046-222 46 38

Institute for Sustainability Impact
Susanne Arvidsson, Docent
susanne.arvidsson@fek.lu.se
Tel. 046-222 79 81