Ekonomihögskolan tar hem dubbla ackrediteringar – håller hög internationell klass

Publicerad: 2019-08-21

Under sommaren har Ekonomihögskolan vid Lunds universitet fått två prestigefyllda ackrediteringsbesked. Fakulteten nu ackrediterad i fem år av både EQUIS och AMBA, och tillhör de 1 procent av ekonomihögskolor globalt som har båda ackrediteringarna.

John Abrahamson, ordförande för Ekonomihögskolans fakultetsstyrelse, och Lars Ljungälv, ordförande för fakultetens rådgivande kommitté, är samstämmiga.

– Detta är ett styrkebesked. Att vara ackrediterad av både EQUIS och AMBA sätter Ekonomihögskolan på kartan som internationellt framstående, säger de.

Rektor Fredrik Andersson tackar alla som medverkat under ackrediteringsprocessen.

– Det blir allt viktigare att lyckas med internationella kvalitetsackrediteringar. Vi behöver dem för att kunna säkra riktigt bra samarbetsavtal med andra handels- och ekonomihögskolor runt om i världen. Det spelar också en viktig roll när studenter väljer lärosäte och när vi ska rekrytera duktiga lärare och forskare, i Sverige och internationellt, säger han.

Ackrediteringen gäller i fem år

AMBA har särskilt tittat på Ekonomihögskolans masterprogram i Management, MiM. AMBA beskriver Ekonomihögskolans undervisning som välprofilerad och forskningsbaserad samt internationell och tvärvetenskaplig till sin natur vilket hjälper studenterna att nå nyckelpositioner i näringslivet och samhället.

– Det betyder att inte bara Ekonomihögskolan får denna kvalitetsstämpel från AMBA, utan att programmet i Management har bevisat sig hålla hög internationell nivå och har mycket goda företagskontakter, säger prorektor Kristina Eneroth.

Ekonomihögskolan har varit ackrediterade av EQUIS sedan 2001. Detta är därför en återackreditering och den gäller i fem år, vilket är den längsta tiden man kan få. Det är första gången som skolan blir ackrediterad av AMBA och även denna kvalitetsstämpel är giltig i fem år.

– Teamen från ackrediteringsinstituten som har besökt oss har noterat en stark kollegial kultur, god anda och ett utbrett engagemang bland studenter och medarbetare för att göra skillnad. Det blir inte mycket bättre! avslutar Kristina Eneroth.

Ekonomihögskolan är nu en av cirka 150 handelshögskolor runt om i världen som är både EQUIS och AMBA-ackrediterade.

AMBA om Ekonomihögskolans ackreditering

EQUIS om Ekonomihögskolans ackreditering

Kontakt

Fredrik Andersson
Rektor vid Ekonomihögskolan
fredrik.andersson@ehl.lu.se
Telefon: 046-222 86 76

Kristina Eneroth
Prorektor vid Ekonomihögskolan
kristina.eneroth@ehl.lu.se
Telefon: 046-222 44 49

Fakta

AMBA syftar till att upprätthålla standarder och främja innovation globalt inom avancerade managmentutbildningar. Ackrediterar MBA, DBA och masterprogram. Endast program som visar högsta standard inom bland annat undervisning, lärande, karriärutveckling och anställningsbarhet samt samverkan mellan studenter, alumni och arbetsgivare kan bli AMBA-ackrediterade.

Läs mer om AMBA

EQUIS är ett omfattande institutionellt ackrediteringssystem för universitet och högskolor inom business och management. Drivs av en internationell stiftelse, EFMD, med säte i Bryssel. En EQUIS-ackreditering garanterar en noggrann kvalitetskontroll, benchmarking av skolan gentemot internationella standarder när det gäller styrning, program, studenter, lärarkåren, forskning, internationalisering, etik, ansvar och hållbarhet samt praktiskt engagemang i världen utanför akademin.

Läs mer om EQUIS