Generös donation startskott för Sustainable Future Hub

Publicerad: 2019-10-23

Tack vare en generös donation tar projektet Sustainable Future Hub steget in på scenen som ett nav för samverkan kring social och ekonomisk hållbarhet. Sustainable Future Hub vill attrahera representanter från näringsliv, offentlig sektor samt forskare och studenter.

”Sustainable Future kan komma in som en möjliggörare och drivande kraft, utifrån forskarnas kompetens och studenternas engagemang”, säger projektledaren Martina Oxling. Foto: Louise Larsson

– Vi vill göra det här tillsammans med andra. Det finns så många sammanhang där Ekonomihögskolan och Lunds universitet skulle kunna bidra med forskare och studenter. Vi behöver hjälpas åt för att skapa ett mer hållbart samhälle, säger projektledaren Martina Oxling.

Sustainable Future Hub är samlingsnamnet för Ekonomihögskolan vid Lunds universitets nystartade projekt där tyngdpunkten ligger på att lyfta fram goda exempel och driva samverkan med fokus på ekonomisk och social hållbarhet.

– Vi bygger vår verksamhet på studenternas och forskarnas engagemang och kunskap samt näringslivets behov och vilja till förändring. Det utgör grunden för vårt sätt att arbeta och allt det kan vi använda för att bidra till en mer hållbar framtid, säger Martina Oxling, projektledare för Sustainable Future Hub.

Låter studenter och företag samarbeta

Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen Finn har möjliggjort satsningen på Sustainable Future Hub genom ett generöst årligt bidrag. I ett första läge är detta planerat att sträcka sig över fem år. Via stiftelsen kan vinstutdelning från banken investeras i samhällsutvecklande insatser.

– Vi är mycket glada över att ha möjligheten att investera i framtiden på det här sättet. Vi hoppas att Sustainable Future Hub kan vara den plattform där näringsliv, studenter och akademi kan mötas och lösa frågor tillsammans, säger Katarina Andrén, vd för Sparbanksstiftelsen Finn.

Företag kan gärna kontakta Sustainable Future Hub med idéer om specifika fall, eller case, med koppling till hållbarhet som de vill få hjälp med.

– Dagens unga vill jobba på företag som bryr sig på riktigt. Sustainable Future Hub ger oss en perfekt arena för att förse studenterna med näringslivets utmaningar och på så vis kan vi hjälpas åt att lösa en del av dagens och framtidens problem, säger Katarina Andrén.

”Fantastiskt nätverk av partnerföretag”

Tanken är att Sustainable Future Hub ska kunna vara det nav kring vilket olika projekt inom ekonomisk och social hållbarhet snurrar. Projektledaren Martina Oxling började vid Sustainable Future Hub i slutet av augusti. Hon har flera års erfarenhet av att bygga samverkans- och innovationsplattformar där olika typer av aktörer kan mötas och driva utveckling tillsammans.

– Ekonomihögskolan har ett fantastiskt nätverk av partnerföretag som visat mycket stort intresse från allra första början. Att inte arbeta med hållbarhet är inte ett alternativ i dag. Men samtidigt är det inte alldeles enkelt som enskild aktör att veta exakt hur man ska gå till väga. Den här typen av komplexa utmaningar kräver att man går samman och testar sig fram. Det är här Sustainable Future kommer in som en möjliggörare och drivande kraft, utifrån forskarnas kompetens och studenternas engagemang, säger Martina Oxling.

Sustainable Future Hub samarbetar med näringslivet genom Ekonomihögskolans Partnerskapsstiftelse, men också med många andra aktörer inom och utanför Lunds universitet.

Läs mer om Sustainable Future Hub samt om kommande event här

 

Kontakt

Martina Oxling är projektledare för Sustainable Future Hub. Hon är också anställd som hållbarhetsstrateg på konsultkoncernen Projektengagemang och har uppdrag för bland andra sociala företag där hon hjälper till med affärs- och verksamhetsutveckling.

Är du intresserad av att bli en del av Sustainable Future Hubs verksamhet? Mejla martina.oxling@ehl.lu.se.

Startar studentnätverk inom hållbarhet

Sustainable Future Hub har under hösten 2019 bjudit in studenter vid Lunds universitet till ett nytt studentnätverk med fokus på hållbarhet. Många intresserade har hört av sig och urvalet pågår just nu. Plats fins för femton studenter från Ekonomihögskolan och femton studenter från övriga fakulteter vid Lunds universitet. Nätverket kommer att rekrytera in nya medlemmar årligen.

Medlemmarna i nätverket kommer exempelvis få i uppgift att trendspana inom hållbarhetsområdet och möjlighet att göra uppdrag av olika slag hos företag och andra organisationer. Detta för att kunna få erfarenhet och bygga relationer inför framtiden.Vill du veta mer? Kontakta projektledaren Martina Oxling.