lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Hållbarhet i fokus då forskning och näringsliv möts på Ekonomihögskolan

Publicerad: 2017-09-29

I november ges en stor hållbarhetskonferens på Ekonomihögskolan, ledd av Susanne Arvidsson, forskare och docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan. Konferensen för samman hållbarhetsexperter från universitet och näringsliv i Sverige och även från USA, Belgien, England och Nederländerna. Konferensen pågår mellan 16–17 november.

I år är det 30 år sedan Brundtlandrapporten “Our common future” (UNWCED) publicerades för att uppmärksamma det globala behovet av hållbar utveckling. Många förtjänstfulla initiativ har sedan dess resulterat i en snabbare anpassning till en hållbar utveckling – både på nationell och internationell nivå.

Globalt behov av hållbar utveckling

På grund av kraftig praxisutveckling bland företag och organisationer finns det ett nytt EU-direktiv som innebär större rätt att tillhandahålla information om hållbarhet, kommande förordningar om införande av hållbara perspektiv på värdering av investeringar, upplysningsregler, skattesynet och korruptionsbekämpning.

Det är viktigt att ta med tillsammans olika parter för att diskutera dessa utmaningar relaterade till hållbar verksamhet, rapportering och försäkring. Utifrån dessa viktiga fakta kommer Susanne Arvidsson att arrangera och vara värd för den ovan nämnda konferensen i november, Sustainable Business, Reporting and Assurance då fokus kommer att ligga på utmaningar och framtida kunskapsbehov.

Hållbarhet i vardagssamhället

Målet med konferensen är att skapa ett forum där ledande forskare, utövare, politiker och beslutsfattare samlas för att diskutera utmaningar och framtida kunskapsbehov relaterade till hållbar verksamhet, rapportering och försäkring. Konferensen presenterar föreläsningar om samtida teman tillsammans med presentationer av aktuella forskningsresultat och bästa praxis från företag och organisationer som står inför utmaningar som rör hållbarhet i vardagssamhället. För att ytterligare möjliggöra en konstruktiv dialog kommer det att finnas paneler och gott om möjligheter för publiken att delta i diskussionerna. Ambitionen är att bidra till en syntetisering och ökad förståelse för utmaningarna kring hållbar verksamhet, rapportering och försäkring, att initiera nya forskningsinstruktioner samt att främja ytterligare kommunikation mellan forskare, utövare, politiker och beslutsfattare.

Hållbarhet, mer aktuellt än någonsin

Alla pratar om hållbarhet och vill eller är redan igång med att arbeta med frågor relaterade till hållbarhet. Det räcker att slänga en blick i Susanne Arvidsson kalender för att förstå att forskare som jobbar med hållbarhetsfrågor är hett eftertraktade som föreläsare både inom akademin och i näringslivet. Susanne som har fördjupat sig i hållbarhetsfrågor i över 20 år blir ofta inbjuden att tala om hållbarhet.

– Det är viktigt att delta i debatten kring hållbarhet och bidra med ett akademiskt perspektiv baserat på forskning. Bland annat deltog jag i vetenskapsveckan om hållbarhet i våras här på Lunds universitet, vilket var ett mycket ambitiöst event.

Efter en CSR-konferens i Wien var Susanne nylingen keynote speaker vid Nytt om Hållbarhetsredovisning 2017 i Stockholm där fokus var hur svenska bolag skall ta sig an det nya EU-direktivet avseende hållbarhetsredovisning.

– Jag ser mycket fram emot att prata hållbarhet både under konferensen Framtidens hållbara universitet  här i Lund den 18 oktober och vid ett par sessioner under ämneskonferensen FEKIS vid Mamö högskola 18–19 oktober. Jag vill lyfta upp det positiva momentum som finns både inom akademin och inom näringslivet kring hållbart företagande. Det är en viktig drivkraft och en förutsättning för att vi i Sverige ska kunna bidra till Agenda 2030 och FNs hållbarhetsmål.