Jens Henriksson: Åtta saker jag lärt mig om att leda finansiella företag genom att läsa i Lund

Publicerad: 2022-06-15

”Ni läser för livet. Ni läser för att förverkliga era drömmar. Ni läser för att skapa en bättre framtid för Sverige och världen.” Det sa Jens Henriksson under sin hedersdoktorsföreläsning till de studenter, alumner, medarbetare och näringslivsrepresentanter som samlats i Crafoordsalen på Ekonomihögskolan i Lund den 2 juni. Här har vi samlat några av höjdpunkterna ur Jens Henriksson tal.

Jens Henriksson är vd för Swedbank och alumn från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och LTH, Lunds tekniska högskola. Han promoverades till hedersdoktor vid Ekonomihögskolan den 3 juni 2022. Dagen innan föreläste han om sin karriär och nyttan han har haft av sina dubbelexamina i ekonomi och elektroteknik.

– Lunds universitet är verkligen mitt alma mater. Ni har givit mig verktygen och varje dag utbildar ni nya teoretiker och praktiker och bedriver såväl grund- som spetsforskning, inledde Jens Henriksson sin föreläsning.

Han har sedan sina studier vid Lunds universitet arbetat såväl på Finansdepartementet som IMF, Stockholmsbörsen och nu senast Swedbank. Men allt började i E-huset på LTH och på Ekonomihögskolan.

– Från JÖK till NEK, från makroekonomi till mätteknik. Jag har haft nytta av allt jag lärde mig här, i allt jag sedan har tagit mig för.

Jens Henriksson var teknologen som upptäckte att han saknade samhällsvetenskapen.

– Professor Bodil Jönsson fick mig att inse att jag kunde läsa två ämnen samtidigt. Det ledde till att jag förutom elektroteknik och läste den dåvarande förvaltningslinjen, med bland annat statsvetenskap och nationalekonomi.

Samhällsintresserad skribent

Under Jens Henrikssons år vid Lunds universitet – det första var 1988 – gick Sverige från en arbetslöshet på 2 procent, löneökningar på 10 procent och inflation på 7 procent.

– Sveriges konkurrenskraft undergrävdes dagligen. Sedan hände detta: Sverige hamnade i den djupaste krisen sedan 1930-talet. Arbetslösheten femdubblades, BNP sjönk tre år i rad. Men som samhällsintresserad var det en ynnest att få vara i Lund under den här tiden.

Studierna gjorde att den unge Jens Henriksson kunde förstå politiska och ekonomiska förändringar. Han engagerade sig i den socialdemokratiska studentklubben i Lund och sommarjobbade som kolumnist på tidningen Arbetet. Senare kom han att skriva för bland andra Svenska Dagbladet.

– Utan ett flitigt skrivande på universitetet hade jag aldrig kunnat skriva och uttrycka mig tillräckligt bra för att kunna få de tidningsuppdragen.

1993 åkte Jens Henriksson på forskarutbildningsutbyte till University of California, genom Lunds universitets äldsta utbytesavtal.

– Grunden med teknik från LTH och nationalekonomi från Ekonomihögskolan gav mig en trygghet, även i såpass prestigefulla miljöer.

Civilingenjör och civilekonom god kombination

Senare formulerade han den svenska regeringens ekonomiska politik som politisk sakkunnig, planeringschef samt statssekreterare på Finansdepartementet under fyra olika finansministrar.

– Men efter tolv år i statens tjänst valde jag en annan väg. Det blev två år på IMF, under samma period som det 2008 small till och Island ansökte om krisstöd.

Efter tiden på IMF i Washington har Jens Henriksson haft betydelsefulla uppdrag i det svenska näringslivet, först som vd för Stockholmsbörsen och sedan som vd för Folksam. Han tillträdde sitt senaste uppdrag 2019, som koncernchef och vd för Swedbank.

– Kombinationen civilingenjör och civilekonom gav mig en affärsinriktad grundsyn. Det hjälpte mig i omställningen från stat till privat, säger han.

Åtta saker jag lärde mig i Lund om att leda finansiella företag, enligt Jens Henriksson:
 

 1. Bank är tech: En gedigen kunskap i programmering och en bakgrund i civilingenjör är bra att ha.
   
 2. Ha koll på de historiska makroperspektiven. Det ger en bra grund om och när saker inträffar.
   
 3. Vikten av governance. Ju äldre jag blir, desto mer inser jag betydelsen av att få rätt på intern styrning och kontroll. Det behövs ett tydligt ansvarsgivande och ansvarstagande.
   
 4. Erfarenhet av krishantering är en fördel. Företagsledare är ensamma. Utnyttja din tid i Lund även till annat än studier. Nationsliv ger ledarskap och engagemang.
   
 5. Jag har ett akademiskt förhållningssätt som ledare. Jag ser alltid till att få personer som är bättre än jag själv när jag rekryterar höga chefer. På Swedbank har ledningsgruppen i dag långa möten, ofta. Sex timmar i veckan. Och då ska det vara högt i tak. Det enda jag blir arg på är när jag har fel och ingen säger till mig att jag har fel.
   
 6. Ta fram en väldefinierad strategi för det du leder. Då behöver du inte styra genom mikromanagement. Det är också roligare för dem du leder då de ser sin del i helheten.
   
 7. Ha ett järnhårt fokus på lönsamhet och hållbarhet. Som vd för ett börsföretag mäts du enbart utifrån resultat. Men ta inga genvägar. Hållbarhet är lönsamt. Problem har ofta uppstått när hållbarhet inte beaktas.
   
 8. Kunden, glöm aldrig kunden. Tappar man fokus på kunderna så är man illa ute.

– Ni tror att ni läser inför tentan. Så är det inte. Ni läser för livet. Ni läser för att förverkliga era drömmar. Ni läser för att skapa en bättre framtid för Sverige och världen. Ni läser för att göra skillnad. Det där förstod jag aldrig som student. Universitetet och lärarna lurade mig i stället att läsa inför tentan. Och det har jag haft stor nytta av, summerar Jens Henriksson.

Läs mer om Jens Henriksson här (pressmeddelande från Ekonomihögskolan)

Mer om promotionen

Dagen efter hedersdoktorsföreläsningen var det dags för doktorspromotion. Den 3 juni deltog Jens Henriksson på den högtidliga doktorspromotionen vid Lunds universitet, tillsammans med många andra nya doktorer samt jubeldoktorer.

Se bilder från högtiden på lu.se

Mer med Jens Henriksson

Missade du Jens Henrikssons föreläsning? Du kan lyssna på hans samtal med bankcheferna på Nordea och SEB från april 2021 här:

Till samtalet på Youtube

Vi kommer säkert ha glädjen att bjuda in Jens Henriksson till Ekonomihögskolan fler gånger. Vill du bli meddelad om och när det sker? Mejla oss på event@ehl.lu.se så håller vi dig underrättad.