Jens Henriksson ny hedersdoktor vid Ekonomihögskolan

Publicerad: 2021-12-29

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har utsett Jens Henriksson, vd för Swedbank, till 2022 års hedersdoktor vid fakulteten. Han promoveras vid en högtidlig ceremoni i Lund den 3 juni.

Jens Henriksson (född 1967) är verkställande direktör vid Swedbank och med nära och djupa band till Lund och Lunds universitet. Han har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från LTH och en civilekonomexamen från Ekonomihögskolan. Som lundastudent skrev han tillsammans med sin medförfattare ett examensarbete som var långt före sin tid.

– Han kombinerade redan då sina kunskaper inom å ena sidan teknologi, och å andra sidan ekonomi, på ett väldigt förtjänstfullt sätt. Uppsatsämnet var i framkant och behandlade hur man kan använda neurala nätverk, AI, för att förutspå försäljningsvolymer av tidningar, säger Jerker Holm, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Jens Henriksson har även skrivit en licentiatavhandling i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han har en mycket framgångsrik karriär i staten och näringslivet i bagaget.

Han har varit politisk sakkunnig, planeringschef samt statssekreterare på Finansdepartementet under fyra olika finansministrar. En del av departementets arbete under denna period handlade om att sanera de svenska statsfinanserna och hantera efterdyningarna av den svenska bank- och fastighetskrisen som exploderade i början av 90-talet.

Krishantering i ekonomins värld

Jens Henriksson beskriver sina erfarenheter av arbetet i boken ”Ten lessons about budget consolidation”. Erfarenheterna var även viktiga när han som exekutiv direktör vid IMF fick vara med om att hjälpa Island och Lettland att sanera sina ekonomier vid deras respektive ekonomiska kriser 2008–2009. Efter tiden på IMF i Washington har Jens Henriksson haft betydelsefulla uppdrag i det svenska näringslivet, först som vd för Stockholmsbörsen och sedan som vd för Folksam. Han tillträdde sitt senaste uppdrag 2019, som koncernchef och vd för Swedbank.

– Jens har även meriterat sig till hedersdoktoratet genom sina insatser för Ekonomihögskolan. Han har föreläst för våra alumner och ingår som en av de första medlemmarna i vår Alumni advisory board. Hans erfarenheter, inte minst av krishantering i ekonomins värld, är i allra högsta grad relevanta för Ekonomihögskolan och våra nuvarande och tidigare studenter. Vi är stolta över att kunna utse honom till 2022 års hedersdoktor vid fakulteten, säger Mats Benner, rektor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

”Jag är glad och stolt över utnämningen”

Jens Henrikssons engagemang för Ekonomihögskolan märktes inte minst tidigare under 2021 då han medverkade i det internationella webbinariet ”From Lund to Leaders – Meet the CEOs from Handelsbanken, SEB and Swedbank”.

– Det är mycket hedrande att utses till hedersdoktor vid Ekonomihögskolan. Jag är glad och stolt över utnämningen. Den ger kraft i min dagliga gärning att bidra med sunt ekonomiskt tänkande i kombination med en ständigt fri prövning av argument, enligt traditionen från Lunds universitet. Att dela sina erfarenheter med nuvarande och tidigare studenter är mycket givande, säger Jens Henriksson.

Årets doktorspromotion äger rum i Lund den 3 juni 2022.

Kontakt

Mats Benner, rektor vid Ekonomihögskolan
mats.benner@ehl.lu.se
046-222 76 20, 072-543 49 39

Jerker Holm, professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan
hj.holm@nek.lu.se
046-222 95 51, 070-221 69 26

För intervjuer med Jens Henriksson, kontakta Swedbanks presstjänst på press@swedbank.com eller 08-585 938 69.