Justitieråd och akademiledamot ny hedersdoktor vid Ekonomihögskolan

Publicerad: 2021-02-15

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har utsett justitierådet Eric M. Runesson till 2021 års hedersdoktor vid fakulteten. Han promoveras vid en högtidlig digital ceremoni den 28 maj.

En doktorshatt överlämnas till någon. Miljön är gammal och ombonad, troligen domkyrkan i Lund. Foto.
Justitierådet och akademiledamoten Eric M. Runesson är 2021 års hedersdoktor vid Ekonomihögskolan. Runesson har i många år samarbetat med fakulteten, både som lärare och forskare.

– Eric M. Runessons erfarenheter är i högsta grad relevanta för Ekonomihögskolan, våra studenter och därmed inte minst våra framtida yrkesutövare. Han har gjort åtskilliga viktiga samhällsinsatser som advokat, skiljeman, förlikningsman och medlare. Han är dessutom en kompetent lärare och forskare inom den ekonomiskt inriktade juridiken. Det gör honom till en ypperlig hedersdoktor för fakulteten, säger Mats Benner, rektor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Eric M. Runesson har arbetat och forskat inom rättsvetenskap på olika sätt under 35 års tid. Närmast är han sedan 2018 justitieråd i Högsta domstolen – och ledamot av Svenska Akademien. Under flera år var han adjungerad professor i handelsrätt vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och bidrog starkt till den vetenskapliga och pedagogiska miljön.

– Eric M. Runesson har gjort Ekonomihögskolan stora tjänster genom sina insatser inom handelsrätten. Hans engagemang i Ekonomihögskolan innebär bland annat att det var han som skapade kursen Kommersiell avtalsrätt och förhandling. Vi ger den fortfarande och den är mycket uppskattad av våra studenter, säger Jörgen Hettne, prefekt och professor i handelsrätt på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Årets doktorspromotion äger rum digitalt den 28 maj. Även 2020 års nya doktorer är inbjudna till ceremonin.

Eric M. Runesson (född 1960) startade sina akademiska studier med idéhistoria, språk, litteratur och konst. Sedan växlade han över till juridik och tog en juris kandidatexamen vid Stockholms universitet 1986. Han studerade i slutet av 1980-talet vid Harvard Law School i USA och blev juris doktor vid Handelshögskolan i Stockholm 1996 på avhandlingen Rekonstruktion av ofullständiga avtal. Han är även docent i rättsvetenskap vid samma lärosäte.

Eric M. Runesson blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1993 och delägare i Sandart & Partners Advokatbyrå i Stockholm år 1996. Han utnämndes 2018 till justitieråd i Högsta domstolen. Senare samma år valdes han in i Svenska Akademien på stol nr 1.

Eric M. Runesson har sedan länge band till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han var adjungerad professor i handelsrätt här mellan 2003 och 2009. Hans engagemang i Ekonomihögskolan innebar bland annat att han skapade kursen Kommersiell avtalsrätt och förhandling, som fortfarande ges och är mycket uppskattad av studenterna. Hans lärobok Avtals- och tvistlösningsförhandling används som kurslitteratur på kursen.

Han har publicerat en rad böcker och artiklar inom rättsvetenskapen. De har främst berört förmögenhetsrätt, processrätt och medling. Runesson har även haft omfattande och uppmärksammade uppdrag som skiljeman och medlare.

Eric M. Runesson har gjort Ekonomihögskolan stora tjänster genom viktiga och varaktiga pedagogiska och vetenskapliga insatser inom handelsrätten. Hans framstående juridiska kompetens bygger på en bred, aktningsvärd erfarenhet som lärare och forskare, som ombud i tvistemål, som skiljeman, förlikningsman och medlare och nu senast som justitieråd. Allt detta gör att han är väl kvalificerad att utses till hedersdoktor vid Ekonomihögskolan.

Läs mer om Eric M. Runesson på:

Sveriges domstolars webbplats

Svenska akademiens webbplats

En doktorshatt överlämnas till någon. Miljön är gammal och ombonad, troligen domkyrkan i Lund. Foto.

Ovan: Eric M. Runesson. Foto: Micke Lundström

Kontakt

Mats Benner, rektor vid Ekonomihögskolan
mats.benner@ehl.lu.se
046-222 76 20, 072-543 49 39

Jörgen Hettne, professor i handelsrätt vid Ekonomihögskolan
jorgen.hettne@har.lu.se
046-222 79 02

För pressbilder eller kontakt med Eric M. Runesson, kontakta presskommunikatören på louise.larsson@ehl.lu.se.