KEFU medverkar i nationell seminarieserie som tar upp olika perspektiv på det kommunala uppdraget

Publicerad: 2022-01-19

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), KEFU, Kommunforskning i Västsverige (KFi) och Kommuninvest gör en gemensam satsning på en webbinarieserie. Syftet är att sprida forskningen till fler och att, genom inspel från kommunsektorn, se till att forskningen i högre grad kommer till nytta.

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), KEFU, Kommunforskning i Västsverige (KFi) och Kommuninvest gör en gemensam satsning på en webbinarieserie. Syftet är att sprida forskningen till fler och att, genom inspel från kommunsektorn, se till att forskningen i högre grad kommer till nytta.

Vårens program täcker in flera olika perspektiv på realiseringen av det kommunala uppdraget.  

Webbinarieserien är till för både forskare och praktiker. Den riktar sig till den som arbetar i kommunsektorn, antingen som tjänsteperson eller politiker. Vad säger den senaste forskningen och hur går det att dra nytta av den? Serien riktar sig även till den som idag forskar om kommunsektorn. Vilka problem behöver lösas och var saknas det forskning idag?

Webbinarierna arrangeras ca en gång i månaden. Värdskapet roterar mellan de fyra organisationerna. Ambitionen är att skapa en aktiv diskussion där alla kan engagera sig. Det kan därför bli både panelsamtal och samtal i mindre grupper.

Förhoppningsvis ska denna satsning göra det möjligt att samla gemensamma krafter, inspirera varandra, hitta nya infallsvinklar och få innovativa idéer till lösningar på viktiga utmaningar och problem.

Läs mer om våren program och anmäl dig