Läs en kurs på distans i sommar – sök nu!

Publicerad: 2021-03-09

Passa på att läsa en kurs i sommar – i väntan på vidare plugg eller som kompetensutveckling. Sommarkurserna ges av Ekonomihögskolan och Lunds universitet någon gång mellan juni och augusti.

Ovanifrånperspektiv på mobilskärm, kaffekopp, solglasögon, blyertspenna.
Kanske är kursen Juridik, sociala medier och influencers något för dig? Källa: iStockphoto.

Du kan antas till sommarkurser om högst 22,5 högskolepoäng. Du kan anmäla dig mellan 19 februari och 15 mars 2021. Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat. De sommarkurser som har platser kvar öppnar för sen anmälan tidigast i början av maj.

Ekonomihögskolan erbjuder fyra kurser under sommaren 2021.


Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri (7,5 hp)

På svenska, distansutbildning, 100%

Kursen inleds med tillväxt-miljödebatten under efterkrigstiden, där helt motstridiga synsätt och tolkningar av data får komma till tals. Därefter diskuteras de principiella förutsättningarna för en hållbar tillväxt utifrån insikter i demografi, teknisk, strukturell och institutionell förändring.

Ekonomiska och administrativa styrmedel i miljöpolitiken behandlas, och deras fördelar och nackdelar belyses. Den så kallade miljökuznetskurvan skärskådas, liksom så kallade delinking-studier av ekonomisk tillväxt, energi och koldioxid mer allmänt. Teoretiska förklaringsmodeller jämförs och särskilt granskas populära förklaringar till kurvans vändpunkt som tillmäter internationell handel eller övergången till service samhället en stor betydelse.

En ekonomisk-historisk modell där tre industriella revolutioner och stigberoende är framträdande framställs som alternativ. Det emellanåt sviktande empiriska stödet för miljökuznetskurvan granskas, och särskild vikt läggs vid skillnaden mellan absoluta och relativa tal och rimliga tolkningar av sådana resultat.

Läs mer om kursen på lu.se


Handelsrätt: Företagsbeskattning och hållbarhet (7,5 hp)

På engelska, distansutbildning, 50%

The course Corporate Taxation and Sustainability is an undergraduate course which provides the students with an overview of the area, and knowledge about relevant regulations and policies. The students will be trained as reflective practitioners in taking an active part in developing a sustainable society building on innovative thinking.

This course will particularly enable the students to adopt informed decisions regarding strategic aspects of international business and be able to convert regulatory constraints into opportunities. It aims at providing students with knowledge in international corporate taxation, with a special focus on responsible behaviour grounded in intention, transparency, and constructive and sincere stakeholder engagement.

The course deals with topics such as tax reporting, tax governance, international tax policy, international tax regulations, business ethics, sustainability reporting, ecological  economics, tax justice advocacy, tax lobbying and UN’s 2030 Agenda.

Läs mer om kursen på lu.se


Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (15 hp)

På svenska, distansutbildning, 100%

Är du nyfiken på hur samhället reglerar relationer? Rättsliga regler finns överallt och genomsyrar i princip alla verksamheter. Alla påverkas av rättsliga ramar. Handelsrätt utgör det ekonomiska livets juridik.

Kursen vänder sig till alla som behöver förstå och använda sig av juridikens regler, med ett fokus på de delar av juridiken som är viktiga för företag och organisationer. Hur regleras förhållanden mellan individer, grupper, företag och organisationer? Mellan företag och anställda? Mellan företaget och andra intressenter? Hur löser man juridiska problem? Hur kan man använda sig av juridiken som ett strategiskt verktyg?

Juridisk översiktskurs är allmänbildande, med en bred översikt av civilrätten och inslag av offentlig rätt. Vi jobbar mycket med juridisk problemlösning vid seminarier och basgruppsarbeten. En skriftlig tentamen avslutar kursen.

Läs mer om kursen på lu.se


Juridik, sociala medier och influencers (15 hp)

På svenska, distansutbildning, 100%

Arbetar du med sociala medier? Är du nyfiken på vad yttrandefrihet innebär och vilka gränser som finns för den?

Har du funderat på när du anses yttra dig för din arbetsgivares räkning och när yttrar du dig som privatperson? Vad som är marknadsföring juridiskt sett och vad som är ett allmänt lovordande? Vad som gäller om du marknadsför produkter eller tjänster som sedan inte fungerar eller inte håller den kvalité som utlovas? Om det är någon skillnad om köparen är ett företag eller en konsument?

Hur kan man använda fotografier i sina poster som man har hittat efter en sökning på internet? Ska man tänka på något särskilt om det är en person på bilden?

Vad man bör tänka på vid avtalsskrivning om man är en influencer? Anses man då som uppdragstagare eller anställd? Vad gäller skatterättsligt om du får produkter som du förväntas marknadsföra? Är det bäst att ha ett aktiebolag eller en enskild firma? Vad är det för skillnad på dessa företagstyper?

Om du tycker dessa frågor är intressanta är kursen Juridik, sociala medier och influencers en kurs för dig. Sommaren 2021 ges kursen på distans.

Om du tycker dessa frågor är intressanta är kursen Juridik, sociala medier och influencers en kurs för dig.

Läs mer om kursen på lu.se

Sommarkurser vid Lunds universitet

Läs mer om sommarkurser vid Lunds universitet