Läs en spännande kurs på distans i sommar – sök nu!

Publicerad: 2020-05-05

Kompetensutveckla dig i sommar. De nya sommarkurser som nu lanseras vid Ekonomihögskolan är en del av den satsning som Utbildningdepartmentet gör för att hjälpa Sverige genom coronakrisen. Ekonomihögskolan ger fyra kurser, varav tre av dem är helt nya. Du ansöker som vanligt via antagning.se.

Distanskurser öppna för anmälan

Juridik, sociala medier och influencers (15 hp)

Finns du på sociala medier, och vill lära dig mer om rättsliga aspekter för kommunikation som sker via sociala medier? Kursen ”juridik, sociala medier och influencers” kommer behandla följande områden och frågeställningar:

 • Vad innebär yttrandefrihet och vilka gränser finns för den?
 • När anses du yttra dig för din arbetsgivares eller uppdragsgivares räkning och när yttrar du dig som privatperson?
 • Vad är marknadsföring juridiskt sett och vad är ett allmänt lovordande?
 • Vad gäller om du marknadsför produkter eller tjänster som sedan inte fungerar eller inte håller den kvalité som utlovas?
 • Är det någon skillnad om köparen är ett företag eller en konsument?
 • Hur kan man använda fotografier i sina poster som man har hittat efter en sökning på internet? Ska man tänka på något särskilt om det är en person på bilden?
 • Vad bör du tänka på vid avtalsskrivning som influencer? Anses man vara uppdragstagare eller anställd?
 • Vad gäller skatterättsligt om du får produkter som du förväntas marknadsföra?
 • Är det bäst att ha ett aktiebolag eller en enskild firma? Vad är det för skillnad på dessa företagstyper?

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men undervisning och material på engelska kan förekomma. Kursen ges på helfart vecka 26–35.

Kursplan (PDF)

Läs mer om schema och litteraturlista (publiceras inom kort)

Anmäl dig till kursen på antagning.se


Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri (7,5 hp)

Kursen inleds med den debatt om hur ekonomisk tillväxt påverkar miljön som pågått under hela efterkrigstiden. Vi låter motstridiga synsätt och tolkningar av data få komma till tals. Under kursen kommer vi att behandla följande områden och frågeställningar:

 • Vilka är de principiella förutsättningarna för en hållbar tillväxt utifrån insikter i demografi, teknisk, strukturell och institutionell förändring?
 • Vilka fördelar och nackdelar har ekonomiska och administrativa styrmedel i miljöpolitiken?
 • Vi kommer att skärskåda den så kallade ”miljökuznetskurvan”, liksom det som kallas för ”delinking-studier” av ekonomisk tillväxt, energi och koldioxid.
 • Vi kommer att jämföra teoretiska förklaringsmodeller, och särskilt granska populära förklaringar till kurvans vändpunkt, som tillskrivs stor betydelse för internationell handel eller övergången till servicesamhället.
 • Vi kommer att behandla en ekonomisk-historisk modell där tre industriella revolutioner framställs som alternativ.
 • Vi kommer även att granska det sviktande empiriska stödet för miljökuznetskurvan, och särskild vikt kommer läggas vid skillnaden mellan absoluta och relativa tal.

Kursen ges på helfart vecka 27–31.

Kursplan (PDF)

Anmäl dig till kursen på antagning.se


Economic History: Booms and Busts - Skills for Understanding Crises (7,5 hp)
(Ekonomisk historia: Färdigheter för att förstå och analysera kriser)

The objective of the course is to provide an overview of relevant historical parallels for present societal challenges, as well as developing statistical skills to approach them. The course is based on the dicussion of a number of recent economic events, which are compared with past phenomena. For example, the Great Recession of 2008 will be confronted with the Great Depression of 1929, and similarly the corona pandemic with the Spanish flu of 1918. For each pair of episodes, the teachers will introduce relevant statistical analysis tools, such as index numbers, volatility, correlation, etc. The course will equip students with basic programming and data processing skills, with the help of statistical software.

Kursen ges på helfart och på engelska vecka 34–38.

Kursplan (PDF)

Anmäl dig till kursen på antagning.se


Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (15 hp)

Är du nyfiken på hur samhället reglerar relationer? Rättsliga regler finns överallt och genomsyrar i princip alla verksamheter. Alla påverkas av rättsliga ramar. Handelsrätt utgör det ekonomiska livets juridik. Kursen vänder sig till alla som behöver förstå och använda sig av juridikens regler, med ett fokus på de delar av juridiken som är viktiga för företag och organisationer. Hur regleras förhållanden mellan individer, grupper, företag och organisationer? Mellan företag och anställda? Mellan företaget och andra intressenter? Hur löser man juridiska problem? Hur kan man använda sig av juridiken som ett strategiskt verktyg? Juridisk översiktskurs är allmänbildande, med en bred översikt av civilrätten och inslag av offentlig rätt. Vi jobbar mycket med juridisk problemlösning vid seminarier och basgruppsarbeten. En skriftlig tentamen avslutar kursen.

Kursen ges på helfart vecka 24–35. Denna sommarkurs ges normalt inte på distans, men på grund av coronaläget i landet kommer all undervisning ske digitalt: föreläsningar och seminarier streamas och tentamen sker också digitalt.

Tänk på att tentamen sker på campus så snart situationen tillåter det men tidigast i oktober 2020. Tentan i augusti kommer alltså att ske digitalt.

Kursplan (PDF)

Anmäl dig till kursen på antagning.se

Sommarkurser vid Lunds universitet

Kurser som är öppna för anmälan.

Läs mer på lu.se

Satsning på nya sommarkurser

De nya sommarkurser som Ekonomihögskolan nu lanserar, är en del av Utbildningsdepartementets satsning för att hjälpa Sverige genom coronakrisen. 

Läs mer på regeringens webb.