Mats Benner blir ny rektor för Ekonomihögskolan

Publicerad: 2020-11-17

Lunds universitets rektor fattade den 12 november beslut om att Mats Benner efter årsskiftet blir Ekonomihögskolans rektor och att Maria Stanfors samtidigt blir fakultetens prorektor.

I valet som hölls på Ekonomihögskolan fick Mats Benner, professor i forskningspolitik, och Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, flest röster (135 respektive 107).

Den som därefter utser Ekonomihögskolans rektor och prorektor är Lunds universitets rektor.

Nedan följer utdrag ur beslutstexten, som undertecknats av prorektor Sylvia Schwaag Serger.

Utseende av dekan och prodekan för Ekonomihögskolan samt externa ledamöter i fakultetsstyrelsen för perioden 2020–2023

Bakgrund

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet fattar rektor beslut om dekan och prodekan efter förslag genom val samt externa ledamöter i fakultetsstyrelsen efter valberedningens förslag.

Val vid Ekonomihögskolan har genomförts och förslag till dekan, prodekan, externa ledamöter har inkommit till rektor.

Dekan och prodekan vid Ekonomihögskolan får titulera sig rektor respektive prorektor enligt beslut av rektor vid Lunds universitet 2013-06-20 (dnr LS 2013/302).

Beslut

Universitetet beslutar att för Ekonomihögskolan för perioden 2021-01-01–2023-12-31 utse:

  • Professor Mats Benner till dekan
  • Professor Maria Stanfors till prodekan
  • VD Lena Henningsson, StableTable Scandinavia AB, till extern ledamot tillika ordförande i fakultetsstyrelsen
  • Chefsekonom Pernilla Johansson, Swedbank, till extern ledamot i fakultetsstyrelsen
  • F.d. statsråd Bo Lundgren, till extern ledamot i fakultetsstyrelsen.