Minds over Matters - a pod on Economics and Management

Publicerad: 2023-03-30

I vårt första poddavsnitt träffar vi Lars Jonung. Han är professor emeritus i Nationalekonomi och diskuterar här bostadspolitik och hyresregleringar.

Lars Jonung tittar närmare på hyresregleringarnas bakgrund, effekter och alternativ till dem. Bland annat lyfter han skillnaden mellan Sverige och våra grannländer där man tagit bort regleringarna, vilket i sin tur fört med sig en högre tillgång på hyresbostäder. Samtidigt kan man få vänta i åratal om man står i bostadskö i Stockholm.

"Sveriges hyresregleringar är en rest från andra världskriget och kom till 1942 som en tillfällig lösning. Till skillnad från andra regleringar som infördes på grund av kriget lever kvar 80 år senare och är ett fundamentalt problem för vårt samhälle," säger Lars Jonung.

 

Kontakt

Lars Jonung är professor emeritus i nationalekonomi och verksam vid Knut Wicksells centrum för finansvetenskap vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hans forskning har bland annat inriktat sig på finans- och penningpolitik, samt ekonomiska kriser. 

Lars profil i LU Research Portal