Nio frågor till Fredrik Andersson efter nio år som rektor

Publicerad: 2021-03-02

Strax efter årsskiftet lämnade Fredrik Andersson över till Mats Benner som rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Vad tar Fredrik med sig från de nio åren som rektor för den internationella och innovativa plats som är Ekonomihögskolan i Lund? Vad vill han skicka med till sin efterträdare?

Fredrik Andersson hälsar alla välkomna till Ekonomidagen i Lund 2019. Foto: Kennet Ruona

1. Nio år som rektor för Ekonomihögskolan – Vad dyker upp som mest minnesvärt från de här nio åren?

– Den frågan är oväntat svår att svara på när jag tänker efter. Det sägs ibland att ”life is one damn thing after another”; det är faktiskt en bra sammanfattning. Och då menar jag både glädjeämnen och bekymmer, både saker som lyckats och som misslyckats. Kanske kan man säga att spännvidden är minnesvärd – allt från promotionsceremonier och hedersdoktorer till att kräva in och gå igenom den årliga verksamhetsrapporteringen från akademiska medarbetare; allt från välkomsttal till personalärenden; allt från arbetet på universitetsnivå i rektors ledningsråd till att hitta mötesdatum för våra rådgivande organ.

Fredrik Andersson och Al Roth. Foto.

Fredrik Andersson och Nobelpristagaren Alvin E. Roth, under Roths besök i Lund 2014 för att utnämnas till hedersdoktor vid Ekonomihögskolan. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

2. Vad är du mest nöjd med att ha uträttat som rektor?

– Jag ryggar alltid för den typen av frågor, eftersom det är ett lagarbete. Ekonomihögskolan är en fantastisk verksamhet och det är den som har uträttat saker under de gångna nio åren. Jag har också haft privilegiet att arbeta i en väldigt stark ledningsgrupp. Så i det som uträttats i stort – och som det finns anledning att vara stolt över – är det alltid ett ”vi” som står bakom. Med det sagt så är jag nöjd och stolt över att Ekonomihögskolan utvecklats positivt i många avseenden under denna tid.

– Ett handfast kvitto på det är givetvis att Ekonomihögskolan nu har de tre ledande internationella ackrediteringarna, vilket gör oss till ”Triple Crown”, och att vi finns med på tre av Financial Times rankinglistor. Det är som sagt ett ”vi” bakom allt detta, men Ekonomihögskolan står väldigt stark i februari 2021.

– En sak som gör mig särskilt glad i detta sammanhang är att alla de tre utvärderingsteam som nagelfarit oss under 2019–2021 har uppfattat en god kollegial anda och ett engagemang för att nå gemensamma mål bland medarbetare och studenter. Som utvärderare själv vet jag att det inte är något man säger och skriver för att vara artig, utan man har sett det. Jag ser det som ett kvitto på att vi hittade en bra balans mellan att aktivt leda å ena sidan, och att låta initiativ och engagemang i verksamheten utvecklas i sin egen kraft å den andra. Det gör mig stolt.

3. Så här i efterhand, var det någon utmaning som du inte var riktigt beredd på? Eller någon särskild utmaning som du minns – och kanske är nöjd med hur ni tacklade den?

– Ja, men ingen som är särskilt glamorös. Jag kommer att tänka på ett par fall där det skett en väldig mobilisering från intressenter, mer eller mindre berörda, mot fattade beslut. I de fallen stod vi från fakultetsledningens sida pall och det är jag nöjd med, och jag tror att det är viktigt.

4. Vad vill du skicka med till din efterträdare?

– Det är svårt att säga. Jag tror att man behöver hitta sina egna former, både själv som rektor i det här fallet och som ledningsgrupp. Men att hitta balansen mellan att leda och att låta verksamheten drivas framåt av egen kraft tror jag är viktigt.

Ledningsskifte 2011–2012. Allan T. Malm och Fredrik Andersson utanför Ekonomicentrum vid Ekonomihögskolan i Lund. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

5. När du tog över som rektor efter Allan T. Malm vid årsskiftet 2011/2012 sa du bland annat att du ”tror på ett akademiskt ledarskap. Högt i tak och en fristad för fritt tänkande.” Har du kunnat fokusera på det under de här nio åren?

– Det låter ganska luddigt så här i efterhand! Men jag återkommer till den kollegiala andan, som jag uppfattar som god vid Ekonomihögskolan. Det är högt i tak och det finns plats för fritt tänkande, även om jag är fullt medveten om att tiden till det ofta är knapp.

6. Du sa också att ”vi ska rekrytera smart och internationellt, behålla bra medarbetare, och säkra att vår internationella styrkeposition inom forskning alltid avspeglar sig i utbildningen och skapar värde för våra samarbetspartners”. Blev det så? Varför?

– Det blev så i meningen att utvecklingen för verksamheten som helhet har varit god. Vad gäller rekrytering är det svårt och helt avgörande för att fortsätta en god utveckling. Jag är stolt över att aktivt ha medverkat till några riktigt bra rekryteringar, men här finns också ett arbete som måste pågå hela tiden och i hela organisationen.

Ledningsskifte 2021. Mats Benner och Fredrik Andersson. Foto: Johan Persson

7. Din efterträdare på posten, Mats Benner, kallade dig på terminens introduktionsmöte för Ekonomihögskolans medarbetare för  ”a philosopher king”. Hur tror du att han tänker då?

– Det var snällt sagt! Jag tror han antyder att jag kommer från den akademiska sidan; är forskare, lärare och nationalekonom i märgen, rent av intellektuell när jag får chansen. Och att jag med den basen ägnat nio år åt att vara rektor, med i stora stycken helt andra utmaningar än vad jag haft tidigare.

8. Vad ser du fram att göra nu som kanske den fulltecknade agendan för en rektor inte tillät?

– Jag ser fram mot att läsa med lite mer ro och skriva med lite mer lust.

9. Och vad kommer du sakna mest?

– Det kanske jag inte borde erkänna – för det säger något om mina svagheter i sammanhanget som jag inte fick någon fråga om – men det finns något enkelt med att gå till jobbet med en full agenda.

Läs mer om Ekonomihögskolans nya ledning och dess visioner

Om Fredrik Andersson

Fredrik Andersson är professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han var rektor för Ekonomihögskolan mellan 2012 och 2020.

Hans forskning fokuserar främst på tillämpad mikroekonomi och kontraktsteori, ofta med fokus på konkurrens, outsourcing och offentlig upphandling.

Läs mer om Fredrik Anderssons forskning

Från fotoalbumet ...

Prins Daniel besöker Ekonomihögskolan 2018. Foto: Kennet Ruona

Åsa Söderberg, Jan Söderberg och Fredrik Andersson under middagen för den första mottagaren av ”The Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management ” 2019. Foto: Kennet Ruona