lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Nominera – Bästa studentuppsats 2017 på temat ”boende för äldre”

Publicerad: 2017-06-16

Syftet med stipendiet är att stimulera till ökad spetskunskap, innovation och kreativ utveckling inom ämnesområdet boende för äldre. Priset består av ett stipendium om 8 000 kr.

SeniorVärldskonferensen är ett forum för samhällsbyggnadsfrågor på temat åldrande utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service och innovation. Den centrala verksamheten är en årlig konferens som kommer att hållas 14 september 2017 vid Chalmers i Göteborg – SeniorVärldskonferensen. På konferensen kommer stipendiet för årets bästa studentuppsats på temat boende för äldre att delas ut. Priset består av ett stipendium om 8 000 kr. Priset tilldelas uppsatsförfattaren i form av ett diplom och en prischeck.

Syftet med stipendiet är att stimulera till ökad spetskunskap, innovation och kreativ utveckling inom ämnesområdet boende för äldre. Huvudaktörerna bakom SeniorVärlds-konferensen är C.L.A. Sweden AB, EY, FEI och Chalmers. Till övriga aktörer hör bl.a. KTH, Göteborgs Stad och Karlstads Universitet.

Vi har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och välkomnar därför från framförallt följande ämnes-områden: företagsekonomi, arkitektur, fastighetsekonomi, juridik, teknik, medicin, service management och omvårdnad. Uppsatser på olika nivåer är välkomna att ansöka:

  • Examensarbeten
  • C-uppsatser
  • D-uppsatser
  • Magisteruppsatser
  • Masteruppsatser

Uppsatsen ska vara skriven under 2015 och 2016 och vara godkänd senast April 2017. Sista dagen för att kunna nominera en uppsats är 15 augusti 2017.

Uppsatsförfattarna nominerar sig själva genom att sända in sin uppsats till Ekonomie doktor Petter Ahlström: nominerauppsats@seniorvarlden.com

För övrig information vänligen kontakta Einar Iveroth: einar.iveroth@fek.uu.se och se information på SeniorVärldens hemsida: http://seniorvarlden.com/

Med vänliga hälsningar
Einar Iveroth
Docent, Uppsala Universitet  ordf. Seniorvärldens priskommitté