Nu lanseras Europakommentaren

Publicerad: 2018-05-02

Idag lanserar Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet den tvärvetenskapliga bloggen Europakommentaren, där flera av Ekonomihögskolans forskare har anmält sitt intresse för att bidra med inlägg framöver.

Utvecklingen i Europa påverkar de flesta tänkbara områden, från lokalt till globalt. I många europeiska länder finns sedan länge välbesökta EU-relaterade bloggar, baserade vid stora lärosäten, som möjliggör för forskare att föra ut sina analyser och kommentarer till en bred publik. I Sverige saknas en sådan plattform.

Europakommentaren riktar sig därför till en svenskspråkig allmänhet. Ambitionen är att skapa en blogg som kan bidra till samhällsdebatten med analyser och kommentarer om europeisk politik, ekonomi, juridik, historia och kultur i bred bemärkelse. 

Från och med idag kan du besöka bloggen på europakommentaren.eu. Där kan du också prenumerera på nya inlägg.

Forskare som är intresserade att bidra med innehåll, är välkomna att kontakta bloggens redaktör Maria Strömvik.